אימונותרפיה 08.04.2019

אימונותרפיה לטיפול בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים - הצהרת קונצנזוס

מאמר זה סוקר המלצות מבוססות ראיות שגובשו על ידי פאנל מומחים בנוגע להיבטים שונים של הטיפול האימונותרפי בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים

סרטן ריאות מהווה סיבה מובילה לתמותה מסרטן ברחבי העולם וסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC) מהווה 85% מכלל מקרי סרטן הריאות. עד לאחרונה, כימותרפיה המובילה לשיפור קליני מסוים שלרוב הינו קצר הייתה האפשרות הטיפולית היחידה עבור מטופלים עם NSCLC ללא מוטציות ספציפיות.

לעומת זאת, מעכבי בקרה חיסונית הדגימו תגובה ממושכת ומייצגים גישה טיפולית חדשנית לטיפול ב-NSCLC. שלושה מעכבי בקרה חיסונית, פמברוליזומאב, ניבולומאב ואטזוליזומאב מאושרים כטיפול קו ראשון או שני במטופלים נבחרים עם NSCLC והדגימו יעילות גם בגידולים בשלב III. בנוסף, דורבלומאב לאחר כימורדיאציה אושרה לשימוש במטופלים עם מחלה מתקדמת מקומית.

לאור המאפיינים הייחודיים של האימונותרפיה כנגד סרטן וההתקדמות המהירה בתחום יש צורך בקווים מנחים על מנת להנחות את השימוש בתרופות אלו ובכלל זה בחירת מטופלים הולמת, הגדרת סדר טיפולים, ניטור תגובה לטיפול, ניהול תופעות לוואי ובדיקות לסמנים ביולוגיים.

ה-SITCי(The Society for Immunotherapy of Cancer) כינסה כוח משימה המורכב ממומחים אשר מטרתו הייתה לגבש המלצות קונצנזוס על סוגיות אלו. לאחר תהליך שיטתי, משתתפי כוח המשימה דירגו את חוזק הראיות עבור כל המלצה.

הצהרת קונצנזוס זו מספקת המלצות מבוססות ראיות היכולות לסייע לרופאים המטפלים בשילוב מעכבי בקרה חיסונית בתוכנית הטיפול של מטופלים עם NSCLC.

מקור: 

Brahmer, J.R. et al. (2018) Journal for ImmunoTherapy of Cancer. 6, 75

נושאים קשורים:  אימונותרפיה,  הצהרת קונצנזוס,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  קווים מנחים,  מחקרים