נוקטוריה 05.05.2019

האם יש מרקרים ביולוגיים בסרום הקשורים לנוקטוריה אצל גברים מבוגרים?

הודגם הקשר בין נוקטוריה לבין מטבוליטים מסוימים בסרום הקשורים בין היתר לחומצות השומן אומגה 3 ואומגה 6 ולאנדוקנביואידים

מטרת המחקר היתה לבדוק את הקשר בין נוקטוריה לבין מטבוליטים בסרום המזוהים באמצעות בדיקות מטבולומיות.

במחקר השתתפו 66 גברים בגילאי 65-80 שנים שגויסו ממרפאות החוץ של בית חולים אוניברסיטאי. המשתתפים סווגו לפי הקבוצות הבאות: קבוצת הנוקטוריה [45 גברים עם כל תוצאה שהיא ב-IPSSי(international prostate symptom score) וממוצע של שלושה לילות בהם הם קמים ≥ 3 פעמים בלילה לתת שתן] וקבוצה ביקורת (21 גברים עם IPSSי< 8 וממוצע של שלושה לילות בהם קמים < 3 פעמים בלילה לתת שתן).

החוקרים השתמשו בטבלה של 24 שעות שבדקה תדירות ונפח של מתן שתן, ב-IPSS ובשאלון שמעריך את איכות החיים על מנת לבדוק את ההתנהגות הקשורה בהטלת השתן. בנוסף, הם לקחו  פרופיל מטבוליטים באמצעות LC-MSי(liquid chromatography–mass spectrometry) ועשו השוואה בין שתי הקבוצות ע"י מבחן t לא מזווגים. החוקרים קבעו את הקשר בין המטבוליטים בסרום לבין הנוקטוריה באמצעות רגרסיה לוגיסטית רב משתנית.

תוצאות המחקר הראו כי לא היה הבדל בגורמי הרקע בין המשתתפים בשתי בקבוצת הנוקטוריה לבין המשתתפים בקבוצת הביקורת. ב-IPSS, הציונים הכוללים הממוצעים בקבוצת הנוקטוריה היו 12.4 ובקבוצת הביקורת 4. בטבלה שבחנה את התדירות והנפח, נמצא שגם נפח השתן בלילה וגם תדירות מתן השתן במהלך היום היו גבוהים באופן מובהק בקבוצת הנוקטוריה.

ה-LC-MS הבליט 13 מטבוליטים בסרום שיכולים להיות מרקרים פוטנציאלים לנוקטוריה. החוקרים הצליחו להראות באמצעות אנליזה רב משתנית שרמות גבוהות של palmitoylethanolamide, 4-hydroxydocosahexaenoic acid, 9-hydroxyoctadecadienoic acid, 20-hydroxydocosahexaenoic acid, 13-hydroxyoctadecadienoic acid, arachidonoylethanolamide, eicosapentaenoic acid, 12-hydroxy-eicosatetraenoic acid ו- arachidonic acid קשורות לנוקטוריה.

החוקרים הסיקו כי בקרב גברים מבוגרים, הפתוגנזה של נוקטוריה מערבת ליקויים במטבוליזם של מספר מסלולי אותות כולל חומצות השומן אומגה 3 ואומגה 6 וכולל אנדוקנביואידים.

מקור: 

Kira, S. et al. (2019) World Journal of Urology

נושאים קשורים:  אורולוגיה,  נוקטוריה,  מטבוליטים,  IPSS,  כרומטוגרפיה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות