אי ספיקת כבד 13.05.2019

כשל של מערכת הקרישה במטופלים עם אי ספיקת כבד חריפה על רקע מחלת כבד כרונית

במחקר ביקשו החוקרים לאפיין את פרופיל הקרישה והשפעתו על הפרוגנוזה במטופלים עם אי ספיקת כבד חריפה על רקע מחלת כבד כרונית

תאי כבד תחת מיקרוסקופ. אילוסטרציה

המוסטאסיס מאוזן עם מאפיינים של תת-קרישיות וקרישיות-יתר יכול להתרחש באי ספיקת כבד חריפה על רקע מחלת כבד כרונית (acute-on-chronic liver failure, ACLF). המאפיינים וההשפעה הפרוגנוסטית של פרופיל הקרישה ב-ACLF אינם ידועים.

במחקר חדש שנערך ב-University of Barcelona בספרד, והתפרסם בכתב העת Hepatology, ביקשו החוקרים לאפיין את פרופיל הקרישה והשפעתו על הפרוגנוזה במטופלים עם ACLF.

מטופלים עוקבים עם ACLFי(n = 36) ודה-קומפנסציה חריפה (acute decompensation,יADי; n = 24) נכללו במחקר. דגימות דם עבור תרומבו-אלסטומטריה (thromboelastometry, TE) הושגו בעת הקבלה לאשפוז ולאחר 72 שעות. פרופיל הקרישה הוערך במטופלים עם וללא ACLF ובמטופלים עם וללא תסמונת התגובה הדלקתית הסיסטמית (systemic inflammatory response syndrome, SIRS). החוקרים העריכו את ההשפעה של פרופיל קרישה על הצורך בקבלת מוצרי דם, אירועי דימום, והישרדות לטווח קצר.

בעת הקבלה לאשפוז, מטופלים עם ACLF הראו יותר מאפיינים של תת-קרישיות יותר בהשוואה לנבדקים עם AD, עם זמן מוארך עד להיווצרות ראשונית של פיברין ועד ליצירת קריש דם, ועמידות מקסימלית של הקריש וערכי זווית אלפא מופחתים. פרמטרים של TE החמירו לאחר 72 שעות במטופלים עם ACLF אך השתפרו במטופלים עם AD.

השכיחות של פרופיל של תת-קרישיות (שלושה או יותר פרמטרים של TE מחוץ לטווח התקין) היתה גבוהה משמעותית במטופלים עם ACLF גם בקבלה לאשפוז (61% לעומת 29% ב-AD;יP = 0.03) או במהלך תקופת המעקב.

תת-קרישיות הייתה בקורלציה עם דלקת סיסטמית והיתה קשורה לשיעורי תמותה גבוהים יותר לאחר 28 ימים (45% לעומת 16%, P = 0.02) ולאחר 90 ימים (52% לעומת 19%, P = 0.01), אך לא היתה קשורה לצורך בקבלת מוצרי דם או לאירועי דימום. זמן ממושך להיווצרות ראשונית של פיברין (תבחין TE  חיצוני של מעל 80 שניות) וציוןModel for End‐Stage Liver Disease -  MELD בבייסליין היו מנבאים בלתי-תלויים של תמותה בתוך 28 ימים.

החוקרים מסכמים שמטופלים עם ACLF מראים לעתים קרובות מאפיינים של תת-קרישיות עם זמן מוארך עד להיווצרות ראשונית של פיברין וזמן עד להיווצרות קריש, יחד עם ירידה בחוזק של הקריש. שינויים אלה הולכים ומחמירים במהלך האשפוז, קשורים לדלקת סיסטמית ומביאים לידי תמותה מוגברת בטווח הקצר; היפו-פיברינוזליזה יכולה לתרום לכשל איברים ב-ACLF.

מקור:

Blasi, A. , Calvo, A. , Prado, V. , Reverter, E. , Reverter, J. C., Hernández-Tejero, M. , Aziz, F. , Amoros, A. , Cardenas, A. and Fernández, J. (2018), Coagulation Failure in Patients With Acute-on-Chronic Liver Failure and Decompensated Cirrhosis: Beyond the International Normalized Ratio. Hepatology, 68: 2325-2337. doi:10.1002/hep.30103

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת כבד חריפה על רקע מחלת כבד כרונית,  קרישיות,  פיברין
תגובות