היפוספדיאס 26.05.2019

מהם גורמי הסיכון לרמות גבוהות של FSH בקרב גברים עם היפוספדיאס?

במחקר נבדקו גורמי סיכון המשפיעים של רמות גבוהות של FSH בדם אצל מטופלים עם HS לאחר ההתבגרות המינית

הגורמים המשפיעים על תהליך הספרמטוגנזיס בבגרות אצל מטופלים עם היפוספדיאס (HS – hypospadias) לא לגמרי ידועים. במחקר הנוכחי, החוקרים בדקו גורמי סיכון המשפיעים של רמות גבוהות של FSHי(follicle-stimulating hormone) בדם אצל מטופלים עם HS לאחר ההתבגרות המינית.

במחקר השתתפו מטופלים עם היסטוריה של ניתוח HS, אשר עברו הערכה אנדוקרינולוגית של ציר ההיפופיזה-גונדות בגיל 15 שנים ומעלה בין מרץ 2004 לאפריל 2018. החוקרים הגדירו רמות גבוהות של FSH בדם כרמות מעל 10 מילי יב"ל/מ"ל. חומרת ה-HS סווגה לדרגה קלה או חמורה. בנוסף, החוקרים העריכו את הגורמים המשפיעים על רמות גבוהות של FSH לאחר ההתבגרות המינית.

במחקר נכללו 79 מטופלים, מתוכם 35 מטופלים היו עם HS קל ו-44 עם HS חמור. מתוך המשתתפים במחקר, 12 מטופלים היו עם היסטוריה ידועה של אשכים טמירים (UDT – undescended testis). רמות גבוהות של FSH זוהו אצל תשעה משתתפים.

מודלים של רגרסיה לוגיסטית חשפו כי רק היסטוריה של UDT נמצאה בעלת קשר מובהק לרמות גבוהות של FSH. ההיארעות של רמות גבוהות של FSH אצל מטופלים עם UDT היתה גבוה יותר באופן מובהק בהשוואה למטופלים ללא היסטוריה של UDTי(58.3% בהשוואה ל-7.5%, p< 0.01). לאחר ריבוד על פי חומרת ה-HS ונוכחות של UDT, החוקרים זיהו רמות גבוהות של FSH ב-70% מהמטופלים עם HS חמור ו-UDT, כאשר ביתר הקבוצות נמצאו פחות מ-10% מהמטופלים.

החוקרים הסיקו כי היסטוריה של UDT היא גורם מובהק הקשור לרמות גבוהות של FSH לאחר ההתבגרות המינית אצל מטופלים עם HS. לפי כך, המצאות של UDT עשויה להיות סמן לספרמטוגנזיס לקוי בקרב מטופלים עם HS, בייחוד כאשר מדובר במקרים חמורים.

מקור: 

Moriya, K. et al. (2019) World Journal of Urology.

נושאים קשורים:  ספרמטוגנזיס,  היפוספדיאס,  FSH,  התבגרות מינית,  אי פריון,  מחקרים
תגובות