אי ספיקת לב 11.06.2019

שליטה בהשתנות הגליקמית ותפקוד דיאסטולי תקין של חדר הלב השמאלי

הקשר שבין ההשתנות הגליקמית בחולי סוכרת מסוג 2 עם תפקוד לבבי סיסטולי תקין, לבין מדדי תפקוד דיאסטולי של חדר שמאל בלב

סוכרת, בדיקת רמת סוכר (צילום: אילוסטרציה)
סוכרת, בדיקת רמת סוכר (צילום: אילוסטרציה)

מחלת הסוכרת היא גורם משמעותי לאי-ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (HFpEF), שעל-פי רוב מתבטאת בתפקוד דיאסטולי לקוי של החדר השמאלי. לכן, ראוי שהתפקוד הדיאסטולי של חדר שמאל יובא בחשבון כסמן חשוב לתפקוד לבבי ירוד בקרב מטופלי סוכרת מסוג 2, שטרם אובחנו באי-ספיקת לב. עם זאת, טרם הובהרה ההשפעה של התמורות ברמות הסוכר בדם (ההשתנות הגליקמית) על התפקוד הדיאסטולי של חדר שמאל אצל מטופלי סוכרת מסוג 2.

מחקר זה כלל 100 מטופלים עם סוכרת מסוג 2 ללא תסמינים, מקטע פליטה שמור של החדר השמאלי, וללא מחלה בכלי הדם הכליליים. הגיל הממוצע של המטופלים היה 14±60, 45% היו נשים, ומקטע הפליטה הממוצע היה 5%±66 (55% ומעלה אצל כלל המטופלים).

ההשתנות הגליקמית הוערכה כסטיית התקן של רמת הסוכר בדם שנבדקה באופן רציף על-ידי מערכת ניטור ייעודית (iPro2, חברת מדטרוניק, נורת'רידג', קליפורניה) למשך 72 שעות רצופות לפחות. התפקוד הדיאסטולי של חדר שמאל הוגדר בעזרת שני ערכים: מהירות השיא במילוי המוקדם דרך המסתם המיטרלי (E), ומהירות תושבת המסתם המיטרלי בדיאסטולה המוקדמת (e'). יחס E/e' גדול מ-14 נחשב כלא תקין לפי הקווים המנחים של האיגוד האמריקאי לדימות על-שמעי של הלב (אקוקרדיוגרפיה).

נמצא כי היחס E/e' בקרב מטופלים עם השתנות גליקמית שווה או גבוהה מ-35.9 מיליגרם/דציליטר, היה גבוה באופן מובהק ביחס למטופלים עם השתנות גליקמית נמוכה מ-35.9 מיליגרם/דציליטר (3.9±11.3 לעומת 2.8±9.8, P=0.03). זאת למרות התפלגות דומה של גילאים, מגדר וערכי המוגלובין מסוכרר (HbA1c).

מעבר לכך, בחישוב רגרסיה לוגיסטית רבת-משתנים נמצא שהשתנות גליקמית שווה או גבוהה מ-35.9 מיליגרם/דציליטר (יחס סיכויים 3.67, רווח בר-סמך 95%, 1.02-13.22, P<0.05) מקושרת באופן בלתי תלוי ליחס E/e' גבוה מ-14, בדומה למשתנה הגיל.

החוקרים הסיקו שנדמה שהשתנות גליקמית מהווה גורם בעל ערך לתפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי בקרב חולי סוכרת מסוג 2 עם מקטע פליטה שמור. מאחר שאי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור הינה מחלה בעלת משתנים מגוונים, הפחתת ההשתנות הגליקמית עשויה להוות חלק חשוב בתכנית הטיפולית למניעת התפתחות עתידית של אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור, במטופלים מעין אלה.

מקור: 

Yokota, S. et al. (2019). Journal of the American College of Cardiology. DOI: 10.1016/S0735-1097(19)31372-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת מסוג 2,  אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור,  השתנות גליקמית,  יחס E/e'
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות