הגדלה שפירה של הערמונית 17.06.2019

האם אמבוליזציה של עורק הערמונית עולה לבית החולים יותר מכריתת ערמונית?

החוקרים ביצעו אנליזה פוסט הוק שמטרתה היתה להשוות את העלויות של הליכים שונים להקלה על תסמינים בדרכי השתן התחתונות בעקבות הגדלה שפירה של הערמונית

מטרת המחקר היתה לבצע אנליזה פוסט הוק של העלויות לבית החולים במסגרת מחקר אקראי מבוקר המשווה אמבוליזציה של עורק הערמונית (PAEי– Prostatic artery embolization) וכריתה טראנס-אורתרה של הערמונית (TURP – Transurethral resection of the prostate).

החוקרים חישבו את העלויות לבית החולים הנובעות מ-PAE ו-TURP באמצעות דיווחים מפורטים שסופקו על ידי מחלקת החשבונות של בית החולים. בהמשך הם ניתחו את העלויות הכוללות, כולל אלו הקשורות להליכים הניתוחיים וההתערבותיים, עלות מוצרים, הוצאות צוות עובדים ולינה עבור כל אחד מהמשתתפים והשוו בין PAE ו-TURP באמצעות אנליזה תיאורית ומבחני t דו צדדיים, מותאמים למשתנים לא שווים בין הקבוצות (Welch t-test).

ממוצע העלויות הכוללות לאדם (± סטיית תקן) היה גבוה יותר ב-TURP י 9,137 € ±3301, בהשוואה ל-PAE שהיה 8,185€ ± 1,630. ההבדל הממוצע של 952€ לא היה מובהק סטטיסטית (P= 0.07). בזמן שהעלות הממוצעת של ההליך ב-PAE הייתה גבוהה באופן מובהק (הבדל ממוצע 623€ [P= 0.009]), יתר העלויות, מלבד ההליך עצמו, היו נמוכות יותר באופן מובהק ב-PAE, עם הבדל ממוצע של 1,627 (P< 0.001). עלות ההליך של TURP, שהיתה 1,433€ ± 552, היתה בעיקר בעקבות עלות ההרדמה, בזמן שב-PAE העלות העיקרית היתה הציוד הרפואי שעלה 2,590€ ± 628.

החוקרים הסיקו כי כיוון שההוצאות של בית החולים דומות כאשר משווים בין PAE ל-TURP, אך היעילות והבטיחות שונות, צריך לקחת בחשבון את המצב הקליני של המטופל ואת הציפיות שלו – ולא את ההיבט הכלכלי – כאשר בוחרים בין PAE ל-TURP.

מקור:

Mullhaupt, G. et al. (2019) BJU International 123,6.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אמבוליזציה,  כריתת ערמונית,  עלויות,  אנליזה פוסט הוק
תגובות