תסמונת טקסובו 27.06.2019

תסמונת טקסובו וחולים בסיכון גבוה לסיבוכים לבביים

איך ניתן לזהות מטופלים עם תסמונת טקסובו - המכונה "תסמונת הלב השבור" - המצויים בסיכון גבוה יותר לסיבוכים לבבים קצרי וארוכי טווח?

מטרת המחקר היתה להעריך את התוצאים לטווח הארוך של מטופלים עם תסמונת טקסובו (TTS - Takotsubo syndrome) ומקטע פליטה של חדר שמאל ירוד באופן חמור (LVEFי[left ventricular ejection fraction]י≤ 35%) בזמן הגעתם לטיפול.

אוכלוסיית המחקר כללה 326 מטופלים (גיל ממוצע 69.5 ± 10.7 שנים, 28 גברים) עם TTS שהיו חלק מה-Takotsubo Italian Network. המשתתפים חולקו לשתי קבוצות לפי ה-LVEF שלהם (≤ 35%, n=131 ; > 35%, n=195), שהוערך באמצעות אקו לב בגישה חזית בזמן קבלתם לבית החולים. החוקרים תיעדו את האירועים שהתרחשו בזמן האשפוז.

המטופלים היו תחת מעקב ארוך טווח (חציון של 26.5 חודשים, טווח בין רבעוני: 18-33) והחוקרים בדקו הופעה של אירועים לבבים משמעותיים (MACEי[major adverse cardiac events]: תמותה לבבית, אוטם חריף של שריר הלב, אי ספיקת לב וחזרה של TTS) ואשפוזים חוזרים.

החוקרים מצאו כי בהשוואה למטופלים עם LVEF> 35%, מטופלים עם LVEF ≤ 35% היו מבוגרים יותר (71.2 ± 10.8 שנים בהשוואה ל-68.4 ± 10.6 שנים; P< 0.026) וחוו יותר שוק קרדיוגני (16% בהשוואה ל-4.6% ; P< 0.001), אי ספיקת לב חריפה (28.2% בהשוואה ל-12.8% ; P= 0.001) ותמיכה באמצעות משאבה בלון באבי העורקים (11.5% בהשוואה ל-2.6% ; P= 0.001) בשלב החריף.

במעקב ארוך טווח, נמצאו שיעורים גבוהים יותר של MACEי(25.2% בהשוואה ל-10.8% ; P= 0.001) ושיעורים גבוהים יותר של אשפוזים חוזרים בעקבות גורמים לבביים (26.2% בהשוואה ל-13.3% ; P= 0.004) בקרב אותם מטופלים.

כמו כן, נמצא כי LVEF ≤ 35% בזמן הקבלה לאשפוז (יחס סיכונים 2.184, רווח בר סמך 95%: 1.231-3.872; P=0.008) וגיל (יחס סיכונים 1.041, רווח בר סמך 95%: 1.011-1.073 ; P= 0.006) היו גורמים מנבאים בלתי תלויים ל-MACE. מטופלים עם LVEF ≤ 35% היו גם עם שיעור נמוך באופן מובהק של היעדר MACE במעקב ארוך טווח (χ2 = 11.551, P = 0.001).

מסקנות החוקרים היו כי LVEF ≤ 35% בזמן הקבלה לאשפוז הוא מדד מרכזי בזיהוי מטופלים עם TTS שמצויים בסיכון גבוה לא רק לסיבוכים בטווח הקצר, אלה גם לסיבוכים בטווח הארוך.

מקור: 

Citro, R. et al. (2019) European Journal of Heart Failure 21,6.

נושאים קשורים:  תסמונת טקסובו,  מקטע פליטה,  מעקב ארוך טווח,  אוטם שריר הלב,  אי ספיקת לב,  מחקרים
תגובות