סרטן המעי הגס 03.07.2019

סרטן קולורקטל בצעירים והשוואה בין לבנים לשחורים

מחקר רטרוספקטיבי זה ערך השוואה בין מטופלים שחורים ללבנים שלקו בסרטן המעי הגס והחלחולת בגיל צעיר יחסית

ההיארעות הגוברת של סרטן המעי הגס והחלחולת בקרב מבוגרים צעירים הביאה לעלייה בעיסוק בתחום זה הן במחקר והן בתקשורת, אך מעט ידוע בנוגע לשונות הגזעית של מטופלים שלקו בסוג זה של סרטן בגיל יחסית צעיר.

מטרת המחקר היתה לבחון סוגיה זו על ידי השוואת ההיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת וההישרדות היחסית בקרב מטופלים צעירים (גיל 50 ומטה) בשתי נקודות זמן.

על ידי שימוש במאגר המידע מהתכנית למעקב, אפידמיולוגיה ותוצאות סופיות של מחלת הסרטן (מאגר SEER), החוקרים העריכו את שיעורי ההיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת (לכל 100,000 אנשים, בגילאי 20-49) בין השנים 1992-2014. ההשוואה בוצעה בין תקופות זמן שונות (1992-1996 לעומת 2010-2014) ובין מוצאים על בסיס גזע (לבנים לעומת שחורים). הישרדות יחסית חושבה כיחס שבין הישרדות שנצפתה בפועל לבין הישרדות צפויה באוכלוסייה מקבילה ללא סרטן.

החל מ-1992-1996 ועד 2010-2014 ההיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת עלתה מ-7.5 ל-11.0 מקרים לכל 100,000 אנשים בקרב לבנים, וכן עלתה מ-11.7 ל-12.7 מקרים לכל 100,000 אנשים בקרב שחורים.

העלייה בסרטן החלחולת היתה גבוהה יותר אצל לבנים (מ-2.7 ל-4.5 לכל 100,000 אנשים) ביחס לשחורים (מ-3.4 ל-4.0 לכל 100,000 אנשים).

בתקופה שבין 2010-2014, שחורים ולבנים לקו בסרטן החלחולת בשיעורים דומים. לעומת לבנים, לשחורים הייתה עלייה קטנה יותר בהישרדות יחסית במקרים של סרטן מעי גס קריבני, אך עלייה גדולה יותר בהישרדות במקרים של סרטן החלחולת (מ-55.3% ל-70.8%).

החוקרים מסכמים שלפי המידע שנלקח ממאגר SEER, קיימת שונות על בסיס גזע בהיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת בקרב מבוגרים צעירים ובהישרדות המטופלים עם סרטן המעי הגס, לעומת הבדל מזערי יחסית בסרטן החלחולת. העלייה המדוברת האחרונה במקרי סרטן המעי הגס והחלחולת בקרב מבוגרים צעירים מיוחסת ברובה לעלייה במקרי סרטן החלחולת, בעיקר בקרב לבנים.

מקור:

Murphy, CC. et al. (2019). Gastroenterology. 156(4): 958-965.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן המעי הגס והחלחולת,  סרטן בצעירים,  גזע
תגובות