לימפומה של תאי B 09.07.2019

לימפומה של תאי B עם דרגה מולקולרית גבוהה: קבוצת מטופלים בסיכון גבוה

החוקרים יצרו הגדרה רחבה יותר מזו הקיימת כיום של קבוצה הכוללת מטופלים עם לימפומה דיפוזית של תאי B גדולים המצויים בסיכון גבוה יותר

הטרוגניות ביולוגית היא מאפיין מוכר של לימפומה דיפוזית של תאי B גדולים (DLBCL – diffuse large B-cell lymphoma). בנוסף, ידוע כי יש תת קבוצה עם פרוגנוזה ירודה, הדומה מבחינת הפנוטיפ ללימפומה מסוג בורקיט.

ציטוגנטיקה קונבנציונלית מסוגלת לזהות מטופלים מסוימים עם סידור מחדש של MYC ו-BCL2 ו/או BCL6 (לימפומות עם פגיעה כפולה) אשר מקבלים כימותרפיה אינטנסיבית יותר. עם זאת, קיים צורך בהגדרה ביולוגית קוהרנטית יותר ובהגדרה קלינית מועילה יותר עבור מטופלים בקבוצה זו.

החוקרים הגדירו קבוצה של מטופלים בדרגה מולקולרית גבוהה (MHG – molecular high-grade) באמצעות סיווג המבוסס על ביטוי גנים שבוצע עבור 928 מטופלים עם DLBCL. המטופלים הללו גויסו ממחקר קליני שבדק את ההוספה של bortezomib לטיפול סטנדרטי עם rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine ופרדניזון (R-CHOP).

החוקרים השוו את המובהקות הפרוגנוסטית של MHG לסמנים ביולוגיים קיימים. בנוסף, הם ביצעו ריצוף מכוון של 70 גנים אצל 400 מטופלים ובדקו פתולוגיות מולקולריות באמצעות מאגרי מידע של חתימות ביטוי גנים. הממצאים תוקפו באמצעות מידע בלתי תלוי.

בקבוצת ה-MHG היו 83 מטופלים (9%), כאשר 75 היו בקבוצת ה- cell-of-origin germinal center B-cell-like. יש לציין שמטופלים עם סידור מחדש של MYC ועם פגיעה כפולה קיבלו ייצוג יתר בקבוצה ה-MHG, אך הם היוו רק מחצית מהקבוצה כולה.

ניתוח ביטוי גנים חשף פנוטיפ פרוליפרטיבי הקשור לצנטרובלסטים. שיעור ההישרדות ללא התקדמות המחלה לאחר 36 חודשים מטיפול ה-R-CHOP בקבוצת ה-MHG היה 37% (רווח בר סמך 95%: 24-55%) בהשוואה ל-72% (רווח בר סמך 95%: 68-77%) אצל יתר המטופלים.

בנוסף, ניתוח של השפעות הטיפול הציע השפעה חיובית אפשרית של bortezomib. כמו כן, מטופלים עם לימפומה עם פגיעה כפולה ללא חתימה של MHG, לא הראו עדות לתוצאים פחות טובים בהשוואה למקרים אחרים שמקורם במרכז הנבט (germinal center B-cell-like).

MHG היא הגדרה לקבוצה של לימפומות של תאי B בדרגה גבוהה עם אחידות ביולוגית והבדלים מבחינה מולקולרית ומבחינת תוצאים קליניים. בפועל, ההגדרה הזו מכפילה את גודל הקבוצה של הפרוגנוזה הירודה והפגיעה הכפולה. ייתכן כי מטופלים עם MHG יכולים לקבל תועלת מטיפול כימותרפי מוגבר או טיפול חדשים מוכוונים.

מקור:

Sha, C. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology 37,3.

נושאים קשורים:  לימפומה של תאי B,  פרוגנוזה ירודה,  דרגה מולקולרית גבוהה,  כימותרפיה,  מחקרים
תגובות