ניבולומאב 17.07.2019

האם יש מעכב בקרה חיסונית מועדף כטיפול אדג'ובנטי במלנומה מתקדמת?

מחקר פאזה 3 השוואתי בין ניבולומאב לאיפילימומאב כטיפול אדג'ובנטי למלנומה מתקדמת לאחר כריתה

ניבולומאב ואיפילימומאב הם מעכבי בקרה חיסונית (immune checkpoint inhibitors) המאושרים לטיפול במלנומה מתקדמת. בארצות הברית, איפילימומאב אושרה כטיפול אדג'ובנטי עבור מלנומה לאור ממצאים ממחקר פאזה 3 שהדגים שיעורי שרידות ללא התקדמות מחלה ושרידות כללית גבוהים יותר לעומת טיפול פלסבו. במחקר המתואר כאן, החוקרים ביקשו להעריך את היעילות של ניבולומאב לעומת איפילימומאב כטיפול אדג'ובנטי במטופלים עם מלנומה מתקדמת שעברה כריתה.

מחקר פאזה 3 זה, מחקר ה-38CheckMate 2, בוצע בתבנית אקראית, כפולת סמיות בהשתתפות 906 מטופלים בגילאי 15 שנים ומעלה. המשתתפים עברו כריתה מלאה של מלנומה משלב IIIB, IIIC או IV וחולקו באופן אקראי לקבל עירוי של ניבולומאב במינון 3 מ"ג לקילוגרם משקל גוף כל שבועיים (453 משתתפים) או איפילימומאב במינון 10 מ"ג לקילוגרם משקל גוף כל שבועיים עד לקבלת ארבע מנות וכל 12 שבועות לאחר מכן (453 משתתפים).

המשתתפים טופלו במשך שנה או עד חזרת מחלה, דיווח על תופעות לוואי בלתי מתקבלות או הסרת הסכמה מדעת. התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות ללא חזרת מחלה באוכלוסיית ה"כוונה לטפל".

לאחר זמן מעקב מינימלי של 18 חודשים, שיעור השרידות ללא חזרת מחלה ל-12 חודשים היה 70.5% (רווח בר-סמך 95%, 66.1-74.5) בקבוצת הניבולומאב ו-60.8% (רווח בר-סמך 95%, 56.0-65.2) בקבוצת האיפילימומאב (יחס סיכונים לחזרת מחלה או תמותה, 0.65; רווח בר-סמך 97.56%, 0.51-0.83; p<0.001). תופעות לוואי מדרגה 3 או 4 הקשורות לתרופת הטיפול דווחו ב-14.4% מהמטופלים בקבוצת הניבולומאב וב-45.9% מהמטופלים בקבוצת האיפילימומאב. הטיפול הופסק בגלל תופעות לוואי ב-9.7% ו-42.6% מהמשתתפים בשתי הקבוצות, בהתאמה. שני מקרי תמותה הקשורים לרעילות התרחשו בקבוצת האיפילימומאב לאחר יותר מ-100 ימים מקבלת הטיפול.

החוקרים מסכמים כי בקרב מטופלים העוברים כריתה של מלנומה משלב IIIB, יIIIC או IV, טיפול אדג'ובנטי עם ניבולומאב מוביל לשרידות ללא חזרת מחלה ארוכה יותר עם שיעור תופעות לוואי מדרגה 3 או 4 נמוך יותר מאשר טיפול אדג'ובנטי עם איפילימומאב.

מקור: 

Weber, J. et al. (2017) NEJM. 377(19), 1824-1835

 

נושאים קשורים:  ניבולומאב,  איפילימומאב,  פאזה 3,  מלנומה,  טיפול אדג'ובנטי,  שרידות ללא חזרת מחלה,  מחקרים