אי ספיקת לב 23.07.2019

השכיחות וההשלכות של השינויים במקטע הפליטה בחולי אי ספיקת לב

מטרת המחקר היתה להעריך את השכיחות, המאפיינים הפרוגנוסטיים והקשר לתוצא של שינויים במקטע הפליטה במטופלים עם אי ספיקת לב

אי ספיקת לב (אילוסטרציה)

מקטע הפליטה קובע את הטיפול במטופלים עם אי ספיקת לב. אך עם זאת, מעט מידע קיים על השכיחות, הגורמים המשפיעים וההשלכות הפרוגנוסטיות של שינויים במקטע הפליטה לאורך הזמן. מטרת המחקר היתה להעריך את השכיחות, המאפיינים הפרוגנוסטיים והקשר לתוצא של שינויים במקטע הפליטה, במטופלים עם אי ספיקת לב.

במסגרת המחקר נבחרו מטופלים עם שתי מדידות ומעלה של מקטע הפליטה, מתוך המרשם השוודי לאי ספיקת לב (Swedish Heart Failure Registry). המשתתפים חולקו לשלוש קטגוריות: אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (HFpEF, preserved, מקטע פליטה 50% ומעלה), אי ספיקת לב עם מקטע פליטה בטווח אמצעי (HFmrEF, midrange, מקטע פליטה בין 40% ל-49%), או אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF, reduced, מקטע פליטה מתחת ל-40%). מעברים בין הקטגוריות השונות תועדו. הקשר בין שינויי מקטע הפליטה, אלמנטים פרוגנוסטיים, תמותה מכל סיבה ו/או אשפוז בעקבות אי ספיקת לב, עברו אנליזה בעזרת רגרסיה לוגיסטית ורגרסיית קוקס.

מתוך 4,942 מטופלים אשר השתתפו במחקר, בשלב הבסיס ההתחלתי ל-18% היה מקטע פליטה שמור, ל-19% היה מקטע פליטה בטווח אמצעי ול-63% היה מקטע פליטה ירוד.

במהלך המעקב, 21% ו-18% מהמטופלים עם מקטע פליטה שמור, הפכו למטופלים עם מקטע פליטה בטווח אמצעי ומקטע פליטה ירוד, בהתאמה. 37% ו-25% מהמטופלים עם מקטע פליטה בטווח אמצעי, הפכו למטופלים עם מקטע פליטה ירוד ומקטע פליטה שמור, בהתאמה.

16% ו-10% מהמטופלים עם מקטע פליטה ירוד הפכו להיות מטופלים עם מקטע פליטה בטווח אמצעי ומקטע פליטה שמור, בהתאמה. אלמנטים פרוגנוסטיים לעליה במקטע הפליטה כללו טיפול עם מעכבי האנזים ACE‏Angiotensin Converting) Enzyme) וחוסמי קולטן אנגיוטנסין. כמו גם מגדר נשי, מקרים של אי ספיקת לב פחות חמורה ותחלואה נלווית.

אלמנטים פרוגנוסטיים לירידה במקטע הפליטה כללו סוכרת, מחלת לב איסכמית, ומקרים של אי ספיקת לב חמורה יותר. עליה במקטע הפליטה נמצאה קשורה עם סיכון תמותה נמוך יותר (יחס סיכונים 0.62, רווח בר-סמך 95%, 0.55-0.69). ירידה במקטע הפליטה נמצאה קשורה עם סיכון תמותה מוגבר ו/או סיכון מוגבר לאשפוז בעקבות אי ספיקת לב (יחס סיכונים 1.15, רווח בר-סמך 95% 1.01-1.3).

ההשלכות הפרוגנוסטיות המשמעותיות ביותר שנצפו, היו במעבר ממקטע פליטה ירוד ובמעבר למקטע פליטה ירוד.

מסקנת המחקר היתה כי עליות במקטע הפליטה הודגמו ברבע מהמטופלים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) ואי ספיקת לב עם מקטע פליטה בטווח אמצעי (HFmrEF). ירידות במקטע הפליטה הודגמו,  ביותר משליש מהמטופלים עם מקטע פליטה שמור (HFpEF) ומקטע פליטה בטווח אמצעי (HFmrEF).

במחקר זה נמצא קשר בין שינויים במקטע הפליטה לבין מגוון רחב של גורמים קליניים, טיפוליים וארגוניים. כמו גם עם תוצא, במיוחד במעבר ממקטע פליטה ירוד ובמעבר למקטע פליטה ירוד (HFrEF).

מקור:

Savarese G. et al. (2019) Journal of The American College of Cardiology: Heart Failure. 7, 306

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  מקטע פליטה ירוד,  מקטע פליטה שמור,  מקטע פליטה בטווח האמצעי,  פרוגנוזה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו