הפרעות קצב 29.07.2019

מודל חדש לניבוי הסיכון להפרעות קצב מסכנות חיים אצל מטופלים עם למינופתיות

בהשוואה לטיפול המקובל כיום, המודל לניבוי הסיכון ל-LTVTA אצל מטופלים עם למינופתיות שהוצג במחקר הנוכחי מקל באופן מובהק על בחירת המועמדים להשתלת דפיברילטור

א.ק.ג לבדיקת הפרעת קצב בלב (אילוסטרציה)
א.ק.ג לבדיקת הפרעת קצב בלב (אילוסטרציה)

הערכה מדויקת של הסיכון להפרעות קצב חדריות מהירות (VTA – Ventricular tachyarrhythmia) מסכנות חיים (LT – Life threatening) אצל מטופלים עם מוטציות LMNA היא קריטית על מנת לבחור מועמדים להשתלת דפיברילטור מושתל (implantable cardioverter-defibrillator).

במחקר השתתפו 839 מבוגרים עם מוטציות ב-LMNA, כולל 660 מטופלים מרשומות לאומיות בצרפת שנכללו במדגם הפיתוח (Development sample) ו-179 מטופלים ממדינות אחרות, שהופנו לחמישה מרכזים שלישוניים המטפלים בקרדיומיופתיה, במדגם התיקוף (Validation sample).

LTVTA הוגדרו כ: (1) מוות לבבי פתאומי או (2) טיפול עם השתלת דפיברילטור או VTA מלווה בחוסר יציבות המודינמית. החוקרים יצרו את המודל הפרוגנוסטי באמצעות מודל רגרסיה Fine-Gray. בהמשך החוקרים השוו את הסיווג החדש עם הקווים המנחים הקיימים כיום. תוצאות המחקר מוצגות כממוצעים (סטיות תקן) או כחציונים [טווח בין רבעוני].

במחקר נכללו 444 מטופלים, בגיל ממוצע של 40.6 (14.1) שנים שהיו חלק ממדגם הפיתוח ו-145 מטופלים, בגיל ממוצע של 38.2 (15.0) שנים במדגם התיקוף, מתוכם 86 (19.3%) ו-34 (23.4%) חוו LTVTA במהלך תקופת המעקב שנמשכה 3.6 [1.0-7.2] ו-5.1 [2.0-9.3] שנים, בהתאמה.

הגורמים המנבאים ל-LTVTA במדגם הפיתוח היו: מין זכר, מוטציית LMNA שאינה מוטציית סלף (nonmissense), חסם הולכה עלייתי-חדרי בדרגה ראשונה ומעלה, טכיקרדיה חדרית חולפת (nonsustained) ומקטע פליטה מחדר שמאל (https://lmna-risk-vta.fr).

באותו מדגם נמצא כי ה-C-index (רווח בר סמך 95%) של המודל היה 0.776 (0.711-0.842), ושיפוע הכיול היה 0.827. במדגם התיקוף החיצוני, ה-C-index היה 0.800 (0.642-0.959) ושיפוע הכיול היה 1.082 (רווח בר סמך 95%: 0.643-1.522).

נקודת חתך של סיכון מוערך לחמש שנים ≥ 7% הצליחה לנבא 96.2% ממקרי ה-LTVTA והסיווג מחדש של מטופלים עם LTVTA, בהשוואה לקווים המנחים הקיימים כיום, היה 28.8%.

החוקרים הסיקו כי בהשוואה לטיפול המקובל כיום, המודל לניבוי הסיכון ל-LTVTA אצל מטופלים עם למינופתיות (Laminopathies) שהוצג במחקר מקל באופן מובהק על בחירת המועמדים להשתלת דפיברילטור.

מקור: 

Wahbi, K. et al. (2019) Circulation 140.

נושאים קשורים:  הפרעות קצב חדריות מהירות,  דפיברילטור מושתל,  למינופתיות,  ניבוי סיכון,  מחקרים
תגובות