מיוקרדיטיס 30.07.2019

האם הפרוגנוזה של מטופלים עם מיוקרדיטיס סוערת קשה יותר מזו של מיוקרדיטיס חריפה?

מטרת המחקר הנוכחי היתה לספק עדות בנוגע לתוצאים של FM ולקבוע האם ריבוד של המטופלים על סמך תת הסוג ההיסטולוגי יכול לספק מידע פרוגנוסטי נוסף

מיוקרדיטיס סוערת (FM – Fulminant myocarditis) היא צורה של מיוקרדיטיס חריפה המאופיינת בפגיעה קשה בתפקוד הסיסטולי של חדר שמאל שדורשת טיפול עם תרופות איונוטרופיות ו/או תמיכה סירקולרית מכנית.

מחקר שבוצע במרכז רפואי אחד מצא שמטופלים עם FM הציגו תוצאים טובים יותר בהשוואה למטופלים עם מיוקרדיטיס חריפה לא סוערת (NFM – Nonfulminant myocarditis) שהציגו פגיעה בתפקוד הסיסטולי של חדר שמאל, אך מלבד זאת היו יציבים מבחינה המודינמית. הממצאים שלהם אותגרו לאחרונה ולכן קיימת אי הסכמה בנושא.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לספק עדות נוספת בנוגע לתוצאים של FM ולקבוע האם ריבוד של המטופלים על סמך תת הסוג ההיסטולוגי יכול לספק מידע פרוגנוסטי נוסף.

במחקר נכללו 220 מטופלים (חציון הגיל היה 42 שנים, 46.3% נשים) עם הוכחה היסטולוגית של מיוקרדיטיס חריפה (תחילת התסמינים < 30 ימים) ופגיעה בתפקוד הסיסטולי של חדר שמאל. מדובר במחקר רטרוספקטיבי שהתבסס על רשומות בינלאומיות של 16 בתי חולים שלישוניים בארה"ב, אירופה ויפן. נקודת הסיום המרכזית הייתה התרחשות של מוות כתוצאה מסיבה לבבית או השתלת לב תוך 60 ימים מזמן הקבלה לבית החולים ובמעקב לטווח ארוך.

החוקרים מצאו כי מטופלים עם (FM (n=165 היו בעלי שיעורי גבוהים יותר באופן מובהק של תמותה מסיבה לבבית והשתלות לב בהשוואה למטופלים עם (NFM (n=55, גם לאחר 60 ימים (28.0% בהשוואה ל-1.8%, P= 0.0001) וגם לאחר שבע שנות מעקב (47.7% בהשוואה ל-10.4%, P< 0.0001).

באמצעות רגרסיית Cox רב משתנית, החוקרים מצאו כי תת הסוג ההיסטולוגי מהווה משתנה נוסף המשפיע על התוצאים של מטופלים עם FM, כאשר מיוקרדיטיס של תאי ענק (Giant cell) היתה בעלת פרוגנוזה גרועה יותר באופן מובהק בהשוואה למיוקרדיטיס אאוזינופילית או לימפוציטית.

כחלק מתת-אנליזה שבוצעה בקרב מבוגרים עם מיוקרדיטיס לימפוציטית בלבד, נמצא כי נקודת הסיום המרכזית התרחשה באופן תדיר יותר ב-FM בהשוואה ל-NFM, גם לאחר 60 ימים (19.5% בהשוואה ל-0%, P= 0.005) וגם לאחר שבע שנות מעקב (41.4% בהשוואה ל-3.1%, P= 0.0004).

המחקר הנוכחי מחזק את הטענה כי מטופלים עם FM מציגים שיעורים גבוהים יותר של תמותה מסיבה לבבית או השתלת לב, גם בטווח קצר וגם בטווח ארוך, בהשוואה למטופלים עם NFM. בנוסף, החוקרים הציגו עדות לכך שתת הסוג ההיסטולוגי של FM הוא בעל חשיבות פרוגנוסטית בלתי תלויה, מה שמדגיש את הצורך בביצוע ביופסיה אנדומיוקרדיאלית במצבים הללו.

מקור:

Ammirati, E. et al. (2019) JACC 74,3.

נושאים קשורים:  מיוקרדיטיס חריפה,  ביופסיה אנדומיוקרדיאלית,  מיוקרדיטיס סוערת,  מיוקרדיטיס אאוזינופילית,  מיוקרדיטיס של תאי ענק,  מחקרים
תגובות