מחקרים 05.08.2019

נמצא קשר בין שבריריות (Frailty) לתמותה של חולי כבד הנמצאים בהמתנה להשתלה

מחקר זה דגם חולים הממתינים להשתלת כבד ברחבי ארצות הברית, ובחן האם וכיצד רמת השבריריות שלהם קשורה לתופעות של תחלואה כבדית כמו מיימת, אנצפלופתיה כבדית, ותמותה בזמן השהות ברשימת ההמתנה

כבד (אילוסטרציה)
כבד (אילוסטרציה)

שבריריות (Frailty) קשורה לתמותה בקרב מטופלים הסובלים משחמת. מחקר זה ביצע אומדן של שבריריות בעזרת 3 מבחנים פשוטים, וחישב מדד לשבריריות של חולי כבד (LFI) שלפיו ניתן ניקוד למטופלים במספר מרפאות חוץ. החוקרים בחנו את הקשר שבין ניקוד LFI, מיימת, הפרעה מוחית (אנצפלופתיה) ממקור כבדי, ותמותה.

במחקר נכללו מבוגרים ללא שאת של תאי הכבד (HCC) שהיו ברשימת ההמתנה להשתלת כבד ב-9 מרכזים רפואיים ברחבי ארצות הברית (1,044 מטופלים), והוערכו בעזרת ניקוד LFI. ניקוד LFI של 4.5 ומעלה העיד על שבריריות של המטופל. בוצע ניתוח מסוג רגרסיה לוגיסטית על מנת להעריך את הקשרים שבין שבריריות למיימת או לאנצפלופתיה כבדית. בנוסף, בוצע ניתוח רגרסיה של סיכון מתחרה (הסיכון המתחרה שהוגדר היה השתלת כבד) בכדי לאמוד יחסים תת-סיכוניים (sHRs) של תמותה הקשורה ברשימת ההמתנה (מוות בזמן ההמתנה, או הסרה מהרשימה).

ל-36% מאוכלוסיית המחקר הייתה מיימת, ל-41% הייתה אנצפלופתיה כבדית, ו-25% מהמטופלים הוגדרו כשבריריים. הסיכויים לשבריריות היו גבוהים יותר בקרב מטופלים עם מיימת (יחס סיכויים מותאם 1.56, רווח בר-סמך 95%, 1.15-2.14), או עם אנצפלופתיה כבדית (יחס סיכויים 2.45, רווח בר-סמך 95%, 1.80-3.33), לעומת מטופלים ללא תופעות אלו. חלק יחסי גדול יותר מהמטופלים עם מיימת (29%) או עם אנצפלופתיה כבדית (30%) נפטרו בזמן שהיו ברשימת ההמתנה, לעומת מטופלים שלא הוגדרו כשבריריים (17% עם מיימת, 20% עם אנצפלופתיה כבדית). בניתוח חד-משתני נמצא שמיימת (יחס תת-סיכוני 1.52, רווח בר-סמך 95%, 1.14-2.05), אנצפלופתיה כבדית (יחס תת-סיכוני 1.84, רווח בר-סמך 95%, 1.38-2.45), ושבריריות (יחס תת-סיכוני 2.38, רווח בר-סמך 95%, 1.77-3.20) קשורים לתמותה הקשורה ברשימת ההמתנה. במודלים מותאמים, רק שבריריות (בניגוד לאנצפלופתיה כבדית ולמיימת) נותרה קשורה באופן מובהק לתמותה הקשורה ברשימת ההמתנה (יחס תת-סיכוני 1.82, רווח בר-סמך 95%, 1.31-2.52).

החוקרים סיכמו ששבריריות הינה סיבוך שכיח של שחמת הכבד, המצוי באופן תדיר יותר בקרב חולים עם מיימת או אנצפלופתיה כבדית, והקשור עצמאית לתמותה ברשימת ההמתנה. ניקוד לפי מדד LFI יכול לסייע בכדי לכמת באופן אובייקטיבי את הסיכון לתמותה הקשורה לשבריריות של חולי שחמת הכבד, בנוסף לחומרת מחלת הכבד עצמה.

מקור: 

Lai, JC. et al. (2019). Gastroenterology. 156(6):1675-1682. 

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבריריות,  המדד לשבריריות של חולי כבד,  שחמת הכבד,  מיימת,  אנצפלופתיה כבדית,  השתלת כבד
תגובות