דלקת הלבלב 13.08.2019

האם כשל מערכתי מוקדם מעלה את שיעורי התמותה מדלקת לבלב נמקית?

מחקר זה בחן את השפעת מאפיינים שונים של כשל מערכת ונוכחות נמק לבלבי מזוהם על תמותה של מטופלים הסובלים מדלקת לבלב נמקית

כשל מערכתי מוקדם ועקבי נתפש כסיבת התמותה החשובה ביותר של מטופלים הסובלים מדלקת הלבלב. מחקר זה בחן את יחסי הגומלין בין התזמון (מועד התחלה ומשך) של כשל מערכתי ותמותה, ואת הקשר שלהם לנמק לבלבי מזוהם בקרב חולים עם דלקת לבלב נמקית.

החוקרים ערכו ניתוח המשך (Post hoc) של מאגר מידע פרוספקטיבי על 639 מטופלים שסבלו מדלקת לבלב נמקית, ב-21 בתי חולים. בוצעה הערכה של מועד ההתחלה, המשך והסוג של הכשל המערכתי (נשימתי, לב וכלי דם [קרדיווסקולרי], כלייתי), ואת הקשר שלו לתמותה ולנמק לבלבי מזוהם.

סך של 240 מתוך 639 מטופלים (38%) שסבלו מדלקת לבלב נמקית פיתחו כשל מערכתי. כשל מערכתי עקבי (כל אחד מהסוגים, או שילוב של כמה מהם) החל בשבוע הראשון אצל 51% מהמטופלים עם 42% תמותה, בשבוע השני אצל 13% מהמטופלים עם 46% תמותה, ולאחר השבוע השני אצל 36% מהמטופלים עם 29% תמותה.

שיעור התמותה בקרב חולים עם כשל מערכתי עקבי שנמשך פחות משבוע, 1-2 שבועות, 2-3 שבועות או למעלה מ-3 שבועות היה 43%, 38%, 46% ו-52%, בהתאמה (P=0.68).

שיעור התמותה היה גבוה יותר אצל מטופלים עם כשל מערכתי בלבד לעומת מטופלים עם כשל מערכתי ונמק לבלבי מזוהם (44% לעומת 29%, P=0.04). עם זאת, כשלא הוכללו מטופלים עם תמותה מוקדמת מאוד (תוך 10 ימים מקבלה לאשפוז), לכל המטופלים עם כשל מערכתי (עם או ללא נמק לבלבי מזוהם) היו שיעורי תמותה דומים (28% לעומת 34%, P=0.33).

החוקרים הסיקו שבקרב חולים עם דלקת לבלב נמקית, כשל מערכתי מוקדם ועקבי לא קשור לתמותה מוגברת בהשוואה לכשל מערכתי עקבי שמתפתח בשלב מאוחר יותר של מהלך המחלה. מעבר לכך, לא אותר קשר בין המשך של הכשל המערכתי לבין שיעורי התמותה.

מקור:

Schepers, NJ. et al. (2019). Gut. 68(6):1044-1051

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת לבלב נמקית,  נמק לבלבי מזוהם,  כשל מערכתי
תגובות