CGRP 18.08.2019

טיפול עם ארונומאב וגלקנזומאב למניעת מיגרנה כרונית: השפעות תרפויטיות לאחר סיום הטיפול

נוגדנים חד-שבטיים כנגד מסלול ה-calcitonin gene related peptide מהווים טיפול בטוח ויעיל למניעת מיגרנה. במחקר זה נמדדה השפעת הפסקת הטיפול המניעתי עם ארונומאב וגלקנזומאב במטופלים עם מיגרנה כרונית

כאב ראש, מיגרנה (אילוסטרציה)

המחקר כלל ניתוח רטרוספקטיבי של מטופלים שהשלימו שלב תווית-פתוחה (open-label phase) של טיפול מניעתי עם גלקנזומאב (9 חודשים) וארונומאב (12 חודשים) במכון רפואי לכאבי ראש. המחקר משווה נתונים מ-12 השבועות שלאחר סיום הטיפול, כשהמטופלים לא קיבלו טיפול פרמקולוגי מניעתי, עם נתוני נקודת ההתחלה (Baseline) של המחקר הפרמקולוגי בשלב הסמיות הכפולה, ועם נתונים מ-4 השבועות האחרונים לטיפול במהלך שלב תווית-פתוחה. במחקר נבדקו מדדים כמו: תדירות ימי המיגרנות בחודש, מספר השעות עם כאב ראש, מספר הימים עם כאב ראש חמור, ושימוש בתרופות לכאב ראש אקוטי.

החוקרים ניתחו מידע מ-16 מטופלים שסיימו טיפול בגלקנזומאב (9) וארונומאב (7). בנקודת ההתחלה של המחקר, מספר ימי המיגרנות הממוצע בחודש היה 18.38±3.74, וב-4 השבועות האחרונים לטיפול המספר ירד ל-12.19±4.53 (p<0.001). תדירות ימי המיגרנות בחודש נשמרה נמוכה באופן מובהק בהשוואה לנקודת ההתחלה במהלך כל 12 השבועות שלאחר סיום הטיפול (p=0.0002). בפירוט, תואר הפרש של 5.38±4.92 ימים בשבועות 1-4 (p=0.001),י4.75±4.15 ימים בשבועות 5-8 (p=0.001), ו-3.93±5.45 ימים בשבועות 9-12 (p=0.014). לא היו שינויים מובהקים סטטיסטית בתדירות ימי המיגרנות בחודש בין 12 השבועות העוקבים לסיום הטיפול לבין 4 השבועות האחרונים של שלב התווית-הפתוחה (p=0.228). כמו כן, כל שאר הניתוחים הראו שיפור במדדים בתקופה העוקבת לסיום הטיפול בהשוואה לנקודת ההתחלה.

לסיכום, במחקר עוקבה זה, התוצאות מראות כי לנוגדנים חד-שבטיים כנגד מסלול ה-CRGP במניעת מיגרנה כרונית, אפקט תרפויטי הממשיך עד 12 שבועות לאחר הפסקת הטיפול.

מקור: 

Raffaelli et al. (2019) The Journal of Headache and Pain. 20, 66

נושאים קשורים:  CGRP,  מיגרנה כרונית,  ארונומאב,  גלקנזומאב,  מיגרנה,  מניעה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו