סרטן שד גרורתי 19.08.2019

טיפול נאואדג'ובנטי כפול הוביל ל-68% תגובה פתולוגית מלאה

תוצאות פתולוגיות של חולות סרטן שד לא גרורותי חיוביות ל-HER2 שטופלו בטיפול ניאואדג'וונטי כפול באנטי HER2 ו-taxane

באופן בינלאומי, בשנים האחרונות חלה התעניינות הולכת וגוברת בשימוש ב-pertuzumab ו-trastuzumab כטיפול משולב ניאואדג'ובנטי בחולות עם סרטן שד שאינו גרורתי וחיובי ל-HER-2, זאת בעיקר לאחר ניסוי ה-NEOSPHERE ב-2012. עם זאת, באוסטרליה, pertuzumab איננה ממומנת כיום על ידי תכנית ההטבות הפרמצבטיות (PBS) לשימוש בהתוויה זו. קבוצת חוקרים מהמדינה ביקשו להעריך את שיעורי התגובה הקלינית והפתולוגית בזמן הפרוצודרה הכירורגית להסרת הגידול בחולות שקיבלו טיפול כפול אנטי HER2 וטקסן (taxane) .

החוקרים מדווחים על סדרת מקרים רטרוספקטיבית של כל החולות שטופלו בטיפול neoadjuvant, ועברו לאחר מכן ניתוח דפינטיבי. החוקרים ערכו אנליזה שכללה נתונים דמוגרפיים, גודל, דירוג, סוג הגידול, מצב קולטן לפני הטיפול ה-neoadjuvant, תגובה פתולוגית מלאה (pCR) ושיעורי תופעות הלוואי.

במחקר נכללו סה"כ 19 חולות. שישים ושמונה אחוזים מכלל החולות השיגו תגובה פתולוגית מלאה, מתוכם ב54% לא נמצאו עוד קרצינומה דלקתית שיורית in situ. שמונה מטופלות (42%) סבלו ממחלה בדירוג N1 לפני הטיפול, מתוך קבוצה זו 88% הראו תגובה פתולוגית מלאה כוללת אקסילה ושד. ההשפעות השליליות ביותר לטיפול היו תופעות לוואי של מדרגה 1-2.

החוקרים מצהירים כי זהו הניסיון האוסטרלי המדווח הראשון על שימוש ב-Neoadjuvant כפול לטיפול בסרטן שד חיובי עבור HER-2 שאיננו גרורתי. מחברי המחקר הראו שיעורי תגובה פתולוגית מלאה חיוביים למחלות פולשניות שווי ערך לאלו שדווחו במחקר ה-NEOSPHEREי(68% לעומת 46%), עם סבילות סבירה של המטופלות לתופעות הלווא. החוקרים מדגישים כי עדיין יש צורך במקבץ נתונים משותף גדול יותר על מנת להעריך באופן מלא מתאם של תגובה פתולוגית מלאה עם תוצאות הישרדות, והערכות עלות-תועלת. בנוסף, החוקרים מציינים יש מקום להתחשבות במודלים לאומיים של מימון בהמלצות על שימוש בתכשירים אלו.

מקור:

Choi, Joseph Do Woong, Thomas Michael D. Hughes, Gavin Marx, Josie Rutovitz, Csilla Hasovits, and Nicholas K. Ngui. "Pathological outcomes of HER2‐positive non‐metastatic breast cancer patients treated with neoadjuvant dual anti‐HER2 therapy and taxane: An Australian experience." AsiaPacific Journal of Clinical Oncology (2019).

נושאים קשורים:  סרטן שד גרורתי,  טרסטוזומאב,  פרטוזומאב,  HER2,  טקסן,  Pertuzumab,  emtansine,  תגובה פתולוגית מלאה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות