אבנים בשופכן 21.08.2019

מהו הטיפול היעיל ביותר באבנים כלואות בחלקים הפרוקסימליים של השופכנים?

תוצאות מטה-אנליזה שבה הושוו היעילות והבטיחות של שיטות שונות לטיפול באבנים כלואות בחלקים הפרוקסימליים של השופכנים

מטרת המחקר היתה להשוות את היעילות והבטיחות של אפשרויות טיפול שונות באבנים כלואות בחלקים הפרוקסימליים של השופכנים (PIUS - proximal impacted ureteral stones).

החוקרים ביצעו סקירה ספרותית סיסטמית ב-PubMed, Medline ,Embase ו-Cochrane Library על מנת למצוא מחקרים העוסקים בשיטות טיפול שונות ב-PIUS שפורסמו עד ינואר 2018. החוקרים חישבו את סיכום יחסי הסיכויים (ORs – Odds ratios), הבדלי הממוצעים הסטנדרטים (SMDs –יStandard mean differences) או הבדל הממוצעים המשוקלל עם רווח בר סמך של 95% על מנת להשוות את היעילות והבטיחות של שיטות הטיפול השונות שנכללו במחקרים. המחקר רשום ב-PROSPERO תחת המספר CRD42018092745.

באנליזה נכללו 15 מחקרים עם 1,780 מטופלים. המטה אנליזה שבדקה את שיעור היעדר האבנים (SFR – Stone-free rate) הסופי הראתה שהוצאה מלעורית (PCNL- Percutaneous nephrolithotomy) עדיפה על ריסוק אבנים באורתרוסקופיה (URL – Ureteroscopic lithotripsy) (יחס הסיכויים 10.35 ; רווח בר סמך 95%: 5.26-20.35, p< 0.00001). בנוסף, נמצא כי אורטרוליטוטומיה (ureterolithotomy) לפרוסקופית עדיפה על URL (יחס הסיכויים: 0.11 ; רווח בר סמך 95%: 0.05-0.25 ; P< 0.00001) וכי URL עדיפה על ריסוק באמצעות גלי הדף חוץ גופיים (extracorporeal shockwave lithotripsy) (יחס הסיכויים: 0.47; רווח בר סמך 95%: 0.28-0.77 ; P= 0.003).

החוקרים מצאו כי כאשר משווים בין הסיבוכים של הפרוצדורות, ל-PCNL יש שיעורי עירויי דם גבוהים יותר באופן מובהק (יחס הסיכויים: 7.47 ; רווח בר סמך 95%: 1.3-42.85 ; P= 0.02) ושיעורי פגיעה בשופכן נמוכים יותר באופן מובהק (יחס הסיכויים: 0.15; רווח בר סמך 95%: 0.04-0.52 ; P= 0.003) בהשוואה ל-URL.

בנוסף, שיעורי הרטרופולוסיה של אבנים נמוכות (lower stone-retropulsion) היו נמוכים באופן מובהק (יחס הסיכויים: 0.03; רווח בר סמך 95%: 0.01-0.15 ; P< 0.0001) ועלויות הטיפול היו גבוהות יותר (SMD = 2.71; רווח בר סמך 95%: 0.71-4.70 ; P< 0.008) בהשוואה ל-URL.

המסקנות מתוך המטה אנליזה שהוצגה מצביעות על כך ש-PCNL היא ככל הנראה האפשרות הטיפולית הטובה ביותר ב-PIUS בזכות שיעורי ההצלחה הגבוהים שלה. כמו כן, החוקרים סברו כי ניתן להפחית את שיעור הסיבוכים, כמו דימומים, באמצעות שימוש ב-Mini-PCNL.

מקור:

Deng, T. et al. (2019) World Journal of Urology 37,8.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אבנים בשופכן,  אבנים כלואות,  סקירה סיסטמית,  מטה אנליזה,  אפשרויות טיפול
תגובות