תרופות אנטיכולינרגיות. 25.08.2019

חשיפה לתרופות אנטיכולינרגיות והסיכון לדמנציה: מחקר מקרה-ביקורת

במחקר נמצא כי חשיפה למספר סוגי תרופות אנטיכולינרגיות חזקות קשורה לסיכון מוגבר לדמנציה

נטילת תרופות (צילום: אילוסטרציה)
נטילת תרופות (צילום: אילוסטרציה)

לתרופות אנטיכולינרגיות תופעות לוואי קוגניטיביות קצרות-טווח ידועות, אך לא ברור האם שימוש ארוך טווח בתרופות אלו קשור לסיכון מוגבר לדמנציה. מטרת המחקר הייתה להעריך את הקשר בין טיפול בתרופות אנטיכולינרגיות והסיכון לדמנציה באנשים בני 55 שנים ומעלה.

מחקר מקרה-ביקורת זה שבוצע באנגליה בחן האם ישנו קשר בין חשיפה לתרופות אנטיכולינרגיות לבין הסיכון לדמנציה. אוכלוסיית המחקר כללה 58,769 מטופלים עם אבחנה של דמנציה ו-255,574 מטופלים בקבוצת ביקורת מזווגת. המשתתפים היו בני 55 ומעלה והותאמו (קבוצת ה"מקרה" וקבוצת ה"ביקורת" מבחינת גיל, מין, מצב רפואי כללי וזמן קלנדרי). החוקרים אספו נתונים ממרשמים עבור 56 תרופות עם תכונות אנטיכולינרגיות חזקות, כדי לחשב חשיפה אנטיכולינרגית מצטברת. המידע נותח החל ממאי 2016 ועד יוני 2018.

החוקרים בחנו את המינון היומי הכולל המתוקנן (total standardized daily doses – TSDDs) של תרופות אנטיכולינרגיות שנרשמו החל משנה אחת ועד 11 שנים קודם לאבחון דמנציה, או לתאריך מקביל בקבוצת הביקורת.

החוקרים חישבו את יחס הסיכויים (odds ratios) עבור דמנציה ביחס לחשיפה המצטברת לתרופות אנטיכולינרגיות, ותקננו יחס זה לערפלנים.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך כלל אוכלוסיית המחקר (284,343 מקרים של מטופלים ומקרי ביקורת תואמים), 179,365 (63.1%) היו נשים, והגיל הממוצע (סטיית תקן) של האוכלוסייה כולה היה 82.2 שנים (6.8). יחס הסיכויים המתוקנן (Adjusted OR – AOR) לדמנציה עלה מ-1.06 בהשוואה לקבוצת הביקורת בקבוצה עם החשיפה הנמוכה ביותר לתרופות אנטיכולינרגיות (חשיפה כוללת של 1-90 TSDDs), ועד 1.49 בהשוואה לקבוצת הביקורת בקבוצה עם החשיפה הגבוהה ביותר (>1095 TSDDs).בנוסף,  נצפתה עליה מובהקת בסיכון לדמנציה עבור תרופות נגד דיכאון (יחס סיכויים מתוקנן 1.24), תרופות לפרקינסון (יחס סיכויים מתוקנן, 1.52), תרופות אנטי-פסיכוטיות (יחס סיכויים מתוקנן 1.70), תרופות אנטי-מוסקריניות לשלפוחית השתן (יחס סיכויים מתוקנן 1.65) ותרופות אנטי-אפילפטיות (יחס סיכויים מתוקנן 1.39), עבור חשיפה של מעל 1095 TTDSs.  התוצאות היו דומות גם כשהחשיפה הוגבלה למסגרות זמן של 3-13 שנים ו-5-20 שנים. הקשר היה חזק יותר במקרים של אבחנה לפני גיל 80.

החוקרים מסכמים כי חשיפה למספר סוגי תרופות אנטיכולינרגיות חזקות קשור לסיכון מוגבר לדמנציה. ממצאים אלה מדגישים את החשיבות בהפחתת חשיפה לתרופות אנטיכולינרגיות במטופלים בגיל העמידה ובמטופלים מבוגרים.

מקור: 

Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study Carol A. C. C. et al. (2019) JAMA Intern Med. ;179(8):1084-1093

נושאים קשורים:  תרופות אנטיכולינרגיות.,  קיהיון,  תרופות נגד דיכאון,  פרקינסון,  תרופות אנטי אפילפטיות,  מחקרים