תרופות אנטיכולינרגיות. 02.09.2019

הקשר בין חשיפה אנטיכולינרגית מצטברת לבין נפילות ושברים במטופלים עם פעילות יתר של שלפוחית השתן

רמות גבוהות יותר של חשיפה לתרופות אנטיכולינרגיות מקושרת עם שיעור גבוה יותר של נפילות ושברים

שבר (אילוסטרציה)
שבר (אילוסטרציה)

מטרת מחקר רטרוספקטיבי זה הייתה להעריך את הקשר בין חשיפה מצטברת לתרופות אנטיכולינרגיות לבין נפילות ושברים במטופלים עם פעילות יתר של שלפוחית השתן (Overactive bladder – OAB).

אוכלוסיית המחקר כללה כ-154,432 מבוגרים עם OAB ו-86,966 מבוגרים ללא OAB. הגיל הממוצע של המשתתפים היה 56 שנים ו-67.9% מהם היו נשים.

החוקרים הגדירו חשיפה אנטיכולינרגית מצטברת, כערך חסר יחידות שמייצג חשיפה לאורך זמן. החשיפה נאמדה במשך 12 החודשים שקדמו לתאריך תחילת המחקר, ונאמדה שוב כל 6 חודשים. החשיפה סווגה לקטגוריות: ללא חשיפה (0), חשיפה נמוכה (1-89), חשיפה בינונית (90-499) וחשיפה גבוהת (500+). בנוסף, הוערך שיעור לא מתוקנן של נפילות או שברים, ונמדדה החשיפה האנטיכולינרגית בששת החודשים שקדמו לנפילה או לשבר. לאחר מכן הוערך הסיכון המוגבר שמקושר לחשיפה האנטיכולינרגית באמצעות מודל סיכונים יחסיים על שם Cox ועל ידי מודל מרג'ינלי סטרוקטורלי.

החוקרים מצאו כי הערך החציוני (טווח בין-רבעוני) של החשיפה האנטיכולינרגית בתחילת המחקר היה 30 (0.0-314.0). הערך היה גבוה יותר בקרב מטופלים מבוגרים יותר (גיל ≥65, 183 [3.0-713.0]) לעומת מטופלים צעירים יותר (גיל <65, 13 [0.0-200.0]). שיעור הנפילות או השברים הלא-מתוקנן היה 5.0 ל-100 שנות-מטופל, ונע בין 3.1 (95% CIי3.0–3.2) עבור המטופלים ללא החשיפה אנטיכולינרגית בתחילת המחקר ועד 7.4 (95% Cl 7.1-7.6) עבור המטופלים עם החשיפה הגבוהה בתחילת המחקר. הסיכון המתוקנן לנפילות ושברים היה גבוה יותר כאשר החשיפה האנטיכולינרגית הייתה גבוהה יותר בששת החודשים הקודמים. האומדנים מהמודל הסטרוקטורלי הדגימו כי שיעורי הנפילות והשברים היו גבוהים בכ-40% עבור המטופלים עם ה-OAB לעומת אלו ללא OAB.

מסקנת החוקרים היא שרמות גבוהות יותר של חשיפה אנטיכולינרגית מקושרות עם שיעור גבוה יותר של נפילות ושברים. לפיכך, כאשר מטפלים ב-OAB חשוב לקחת בחשבון את החשיפה האנטיכולינרגית של המטופלים.

מקור: 

Association between cumulative anticholinergic burden and falls and fractures in patients with overactive bladder: US-based retrospective cohort study Szabo SM et al. (2019) BMJ Open; 9:e026391

נושאים קשורים:  תרופות אנטיכולינרגיות.,  פעילות יתר של שלפוחית השתן,  נפילות,  שברים,  מניעה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך