סרטן הערמונית 02.09.2019

סמנים פוטנציאליים לעמידות בפני אבירטרון ואנזלוטמיד בסרטן ערמונית

אפיון מולקולרי רחב של תאי סרטן הערמונית גרורתי עמיד לסרוס מדגימות דם מאפשר חיזוי של עמידות לאבירטרון ולאנזלוטמיד

ביופסיה של סרטן הערמונית

זיהוי של מאפיינים מולקולריים של גידול על בסיס תאי גידול הנמצאים בסירקולציה של מחזור הדם והלימפה (circulating tumor cell CTC), כגון ביטוי של AR-V7, הוא שימושי לניבוי תגובה של מטופלים לטיפולים המכוונים לקולטני אנדרוגן מהדור השני. יחד עם זאת, הביטוי הנדיר יחסית של AR-V7 בגידולי סרטן הערמונית הגרורתי העמיד לסירוס (mCRPC) מרמז כי ייתכן שקיימים סמנים מולקולריים נוספים המקדמים עמידות של הגידול לתרופות אלה.

קבוצה רב מרכזית של חוקרים אמריקאים וקוריאנים פרסמה החודש מחקר בכתב העת neoplasia בו נעשה שימוש בפלטפורמה מסוג multiplex gene expression platform על מנת לחקור CTC ולזהות סמנים פוטנציאליים לעמידות בפני אבירטרון ואנזלוטמיד.

במחקר נכללו 37 חולים עם mCRPC שהתחילו טיפול באנזלוטמיד (n = 16) או (abiraterone (n = 21 ואישרו באופן פרוספקטיבי איסוף CTC מדגימות ואנליזה של ביטוי גנים באמצעות פאנל של 89 גנים הקשורים לסרטן הערמונית.

החוקרים מצאו כי ביטוי גנים מ- CTCs נמצא בקורלציה עם תגובת PSA והישרדות ללא התקדמות רדיו-קלינית של הגידול (PFS) באמצעות ניתוחי רגרסיה של Kaplan-Meier ו- Cox.

20 חולים (54%) הראה רמות ניתנות לאיתור של CTCs. במעקב חציוני של 11.3 חודש, נמצא כי ביטוי מוגבר של הגנים הבאים נקשר באופן מובהק ל-PSA,י PFS:יAR, AR-V7, PSA, PSCA, TSPAN8, NKX3.1ו-WNT5B. בנוסף, ביטוי מוגבר של SPINK1 נמצא קשור דווקא בעלייה ב-PSA PFS.

מודל חיזוי שכלל את כל שמונת הגנים העניק שטח תחת העקומה (AUC) של 0.84 עבור PSA ו-0.86 עבור PFS רדיו-קליני. לשם השוואה, המודל שכולל את AR-V7 בלבד הביא לערכי AUC של 0.65 ו-0.64.

החוקרים מסכמים כי נתונים אלה מראים כי ניתן לקבל מידע רלוונטי קליני הנוגע לביטוי גנים ישירות מדגימות דם בגישה מבוססת CTC. מסווגים מרובי-משתנים במסגרת זו עשויים לאפשר פיתוח של סמנים ביולוגיים שאינם פולשניים לשיפור והנחיית הטיפול והניהול קליני.

מקור:

Chung, Jae-Seung, Yugang Wang, James Henderson, Udit Singhal, Yuanyuan Qiao, Alexander B. Zaslavsky, Daniel H. Hovelson et al. "Circulating Tumor Cell–Based Molecular Classifier for Predicting Resistance to Abiraterone and Enzalutamide in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer." Neoplasia 21, no. 8 (2019): 802-809.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הערמונית,  אנזלוטאמיד,  אקסטנדי,  אנזלוטמיד
תגובות