דום לב 03.09.2019

שרידות לאחר דום לב בבית חולים שלישוני בטורקיה

מחקר זה העריך את שיעורי השרידות בזמנים ובמצבים שונים לאחר דום לב בבית חולים שלישוני בטורקיה

למרות שיפור ניכר בתחום החייאת לב-ריאה במהלך 40 השנים האחרונות, קיימת שונות בשיעורי השרידות המדווחים לאחר דום לב בבית החולים (in-hospital cardiac arrest, IHCA). מעט מחקרים בחנו אתה ההשפעה של מצבים קומורבידיים על השרידות לאחר IHCA.

מטרת המחקר היתה לבחון IHCA במהלך תקופה של שנתיים, לקבוע את שיעורי השרידות ולהעריך את ההשפעה של מחלות נוספות על השרידות לאחר IHCA. לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר רטרוספקטיבי בבית חולים שלישוני בטורקיה.

מטופלים שעברו IHCA דווחו במערכת ניהול מידע בין ינואר 2016 ודצמבר 2017. ה-Charlson Comorbidity Index - CCI - הוערך רטרוספקטיבית.

החוקרים בחנו את החזרה ספונטנית של סירקולציה (Return of spontaneous circulation, ROSC), שרידות במהלך ה-24 שעות הראשונות, שרידות לאחר 24 שעות ושרידות עד שישה חודשים לאחר השחרור, ציון CCI, מין, גיל, מיקום ה-IHCA וקצב הלב הראשון שתועד.

מתוך 502 מטופלים, 370 התאימו לקריטריוני המחקר. הנוכחות של קצב המתאים לשוק היתה נמוכה (15.7%). ה-CCI היה 3 או פחות ב-10% (37 משתתפים) מתוך כל המטופלים. משך החייאה של 20 דקות ומעלה היה הגורם סיכון החשוב ביותר ל-ROSC.יCCIי6 ומעלה הפחית את המקרים שהגיעו ל-ROSC פי 2.8 (p=0.36) והעלה את שיעור התמותה פי 2.8 (p=0.41).יIHCA היה שכיח ביותר ביחידות לטיפול נמרץ (60.3%, 223 משתתפים).

לסיכום, הערכת מטופלים בסיכון על ידי CCI תהיה יעילה למניעת מקרי מוות הקשורים ל-IHCA. ניטור צמוד של מטופלים עם ציון CCI גבוה הינו רצוי כמו גם קביעת IHCA בזמן.

מקור: 

Yilmaz, S. et al. (2019) Annals of Saudi Medicine. 39(2)

נושאים קשורים:  מחקרים,  שיעורי שרידות,  דום לב,  בית חולים שלישוני
תגובות