מחלת מעי דלקתית 06.10.2019

השפעת נשאות גנטית במחלות מעי דלקתיות המטופלות עם תיופורין

על ההשפעה ארוכת הטווח של הווריאנט R139C בגן NUDT15 על אירועים המטולוגיים בנבדקים עם מחלת מעי דלקתית המטופלים עם תיופורין

וריאנט ההחלפה R139C בגן NUDT15 -  Nucleoside diphosphate-linked moiety X-type motif 15 - גורם במטופלים ממוצא אסיאתי עם מחלת מעי דלקתית לנטייה לפתח לויקופניה, כתוצאה מטיפול עם תיופורין. החוקרים העריכו את ההשפעה ארוכת הטווח של נשאות לוריאנט זה, על פרמטרים המטולוגיים במהלך טיפול עם תיופורין.

החוקרים הכלילו במחקר 83 מטופלים ממוצא יפני עם מחלת מעי דלקתית, שקיבלו תרופות מקבוצת אנטי-TNFα ותיופורין. הוריאנט המדובר זוהה בשיטת PCR והחוקרים ערכו סקירה רטרוספקטיבית של תיקי המטופלים. המידע שנאסף כלל את ספירת תאי הדם הלבנים של הנבדקים, נפח כדורית ממוצע (MCV), רמות ההמוגלובין וספירת הטסיות, במהלך 24 החודשים לאחר תחילת הטיפול עם תיופורין.

החוקרים הכלילו חולי קרוהן (54 מטופלים, 65.1%) או קוליטיס כיבית (29 מטופלים, 34.9%). הבדיקה לנוכחות של הווריאנט R139C בגן NUDT15 זיהתה 62 מטופלים עם הגנוטיפ C/Cי(74.7%) ו-21 עם הגנוטיפ C/Tי(25.3%). המינון החציוני של תיופורין היה נמוך יותר בקבוצה עם הגנוטיפ C/T בהשוואה לקבוצה השנייה, לאחר תחילת הטיפול בתרופה זו.

בחלוף שישה חודשים מתחילת הטיפול, ספירת כדוריות הדם הלבנות הממוצעת בקבוצת ה-C/T, הפכה לנמוכה באופן משמעותי בהשוואה לקבוצה השנייה (p=0.008) ונשארה כזו במהלך 24 חודשי טיפול. הקבוצה בעלת הגנוטיפ C/T פיתחה לויקופניה בדרגה 2-4 במהלך שישה חודשי טיפול, וזו נותרה בעינה במשך 12-24 חודשים. ה-MCV הממוצע בקבוצת ה-C/T הפך לגבוה יותר לאחר 3 חודשים, בהשוואה לקבוצת ה-C/C.

החוקרים הגיעו למסקנה כי נשאות של הוריאנט R139C בגן NUDT15 השפיעה על ספירת הדם הלבנה וה-MCV במשך 24 חודשים לאחר קבלת תיופורין.

תוצאות המחקר מצביעות על כך שמעקב זהיר אחרי ספירת הדם הלבנה והתאמת מינון לפיה נחוצים במהלך טיפול במחלת מעי דלקתית בנבדקים הטרוזיגוטים לוריאנט זה.

מקור: 

Akiyama, S. et al. (2019). Journal of Gastroenterology and Hepatology. https://doi.org/10.1111/jgh.14693

נושאים קשורים:  מחקרים,  תיופורין,  לויקופניה,  נפח כדוריות דם ממוצע,  מחלת מעי דלקתית
תגובות