הפטיטיס C 27.10.2019

ספינגוליפידים בסרום מנבאים התפתחות סרטן בכבד

חוקרים סבורים כי רמות ספינגוליפידים בסרום מאפשרות לעקוב אחרי התפתחות של קרצינומה בכבד במטופלים עם שחמת כבד כתוצאה מהפטיטיס C

ידוע כי ריפוי מהפטיטיס C מוריד את הסיכון לפתח קרצינומה של הכבד. עם זאת, מסתבר כי קרצינומה מתפתחת על אף השגת תגובה וירולוגית ממושכת, ב-2%-8% מהמטופלים עם שחמת.

הספינגוליפידים זוהו לאחרונה בתור מרקרים חדשים למחלת כבד כרונית וקרצינומה של הכבד. מטרת החוקרים היתה לבחון את הספינגוליפידים בסרום כמרקר אבחנתי לקרצינומה של הכבד, בנבדקים עם שחמת כתוצאה מהפטיטיס C, שהשיגו תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות טיפול.

החוקרים בחנו 166 נבדקים עם שחמת כתוצאה מהפטיטיס C, שהשיגו תגובה וירולוגית ממושכת בין השנים 2014 ו-2016. פרופיל הספינגוליפידים שלהם נמדד בתחילת המחקר ו-12 שבועות לאחר סיום טיפול עם תרופות אנטי ויראליות ישירות. כל הנבדקים היו במעקב אחרי התפתחות קרצינומה של הכבד, בהתאם להנחיות המקובלות. תקופת המעקב המינימלית הייתה 6 חודשים.

החוקרים הכלילו במחקר 130 נבדקים (78%) ללא היסטוריה של סרטן כבד, 25 (15%) עם היסטוריה של סרטן כבד טרם הטיפול בתרופות אנטי ויראליות ישירות ו-11 (7%) מטופלים עם קרצינומה חדשה של הכבד לאחר 12 שבועות טיפול.

בנבדקים עם היארעות חדשה של קרצינומה, הרמות בסרום של הספינגוליפידים C24DHC (p=0.006), C24:1DHCי(p=0.048) ו-C16Cerי(p=0.011), היו גבוהות באופן משמעותי בתום 12 שבועות טיפול. לעומת זאת, רמות ה-AFPי(Alpha fetoprotein) לא היו גבוהות באופן משמעותי (p=0.138). גם אולטרסאונד שנערך בו זמנית לא הדגים קרצינומה של הכבד.

הספינגוליפיד C16Cer נותר המנבא הבלתי תלוי היחידי עם דיוק אבחנתי גבוה, בהתפתחות קרצינומה של הכבד שהינה חיובית ל-AFP (שטח מתחת לעקומה – 0.741), ושלילית ל-AFP (שטח מתחת לעקומה – 0.766). זאת ועוד, רמות הספינגוליפידים בסרום ירדו מתחילת המחקר ועד לרגע שבו הושגה תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי C24DHC, C24:1DHC ובייחוד C16Cer, היו נעלים בהשוואה ל-AFP בגילוי מוקדם של קרצינומה של הכבד, בין אם היא חיובית או שלילית ל-AFP.

בנוסף, נמצאו שינוים משמעותיים בפרופיל הספינגוליפידים בעת השגת תגובה וירולוגית ממושכת. אי לכך, נראה כי ספינגוליפידים יכולים לשחק תפקיד במעקב לא פולשני אחרי התפתחות של סרטן כבד.

מקור:

Mucke, V. T. et al. (2019). Liver International. https://doi.org/10.1111/liv.14178

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרופות אנטי-ויראליות ישירות,  ביו-מרקרים,  הפטיטיס C,  שחמת,  קרצינומה של הכבד,  ספינגוליפידים
תגובות