אי ספיקת לב 30.10.2019

ARNI באי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור

עיכוב אנגיוטנסין-נפרליסין באי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור

אלקטרו קרדיוגרם (אילוסטרציה)
אלקטרו קרדיוגרם (אילוסטרציה)

מעכב הקולטן לאנגיוטנסין ומעכב נפריליסין sacubitril-valsartan הוביל לסיכון מופחת לאשפוז בשל אי ספיקת לב או מוות כתוצאה מסיבות קרדיו-וסקולריות בקרב חולים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה מופחת.

ההשפעה של sacubitril-valsartan בחולים עם אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור טרם נבחנה בצורה מלאה במסגרת מחקרים קליניים גדולים. החודש פורסם בכתב העת המוביל New England Journal of Medicine תוצאות מחקר הקליני הגדול הראשון על קבוצה חולים זו.

החוקרים מדדו 894 אירועי אשפוז ראשוניים על רקע קרדיווסקולרי בקרב 526 חולים בקבוצת sacubitril-valsartan ו-1,009 אירועים שכאלה בקרב 557 חולים בקבוצת valsartan (יחס שיעור, 0.87; רווח סמך של 95% 0.75 עד 1.01; P = 0.06). שכיחות תמותה על רקע קרדיווסקולרי הייתה 8.5% בקבוצת sacubitril-valsartan ו-8.9% בקבוצה valsartan (יחס סיכון, 0.95; 95 0.79 -1.16); סך הכל היו 690 ו-797 אשפוזים בשל אי ספיקת לב בהתאמה (יחס שיעור, 0.85; - 0.72 1.00).

שיעור NYHA השתפר בקרב 15.0% מהמטופלים בקבוצת sacubitril-valsartan וב-12.6% מבין אלו בקבוצת valsartan (יחס הסיכויים, 1.45; 951.13 - 1.86); תפקוד הכליות הורע ב-1.4% ו-2.7% בהתאמה (יחס הסיכון, 0.50; 0.3 - 0.77).

השינוי הממוצע בציון הסיכום הקליני של KCCQ לאחר 8 חודשים היה נקודה (0-2.1) גבוה יותר בקבוצת sacubitril-valsartan. חולים בקבוצת sacubitril-valsartan הראו שכיחות גבוהה יותר של יתר לחץ דם ואנגיואדמה ושכיחות נמוכה יותר של היפרקלמיה.

בקרב 12 קבוצות המשנה שהוגדרו מראש, הייתה רמיזות להטרוגניות עם תועלת אפשרית ל-sacubitril-valsartan בקרב חולים עם מקטע נמוך יותר של פליטה ובקרב נשים.

מחברי המחקר מסכמים כי Sacubitril-valsartan לא הביא לשיעור נמוך משמעותית של אשפוזים על רקע אי ספיקת לב ולא הוריד תמותה כתוצאה מסיבות קרדיווסקולריות באופן מובהר בקרב חולים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה של 45% ומעלה.

מקור:

Solomon, Scott D., John JV McMurray, Inder S. Anand, Junbo Ge, Carolyn SP Lam, Aldo P. Maggioni, Felipe Martinez et al. "Angiotensin–neprilysin inhibition in heart failure with preserved ejection fraction." New England Journal of Medicine (2019). 

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  אנטרסטו,  sacubitril/valsartan,  ENTRESTO,  ARNI,  מחקרים
תגובות