AKR1C3 31.10.2019

TMPRSS2-ERG מעניק יעילות לאנזנלוטמיד במודל גידול עצם in vivo

מצב ביטוי ה-ERG בגידולים עשוי לסייע לניבוי פרוגנוזה וריבוד מטופלים לפני התחלת טיפול באנזלוטמיד

ביטוי גנים (אילוסטרציה)
ביטוי גנים (אילוסטרציה)

סרטן הערמונית עמיד לסירוס (CRPC) הינו מחלה מתקדמת העמידה בפני סירוס רפואי או כירורגי מערכתיים מסורתיים, כאשר עמידות זו מיוחסת בעיקר להפעלה מחודשת של קולטני אנדרוגן (AR) באמצעות מנגנונים מרובים. נראה כי פיוז'ן של TMPRSS2-ERG מסדיר את איתותי ה-AR, מפריע לתפקודי הדיפרנציאציה ומתווך איתות אונקוגני.

לאחרונה קבוצת חוקרים מהמחלקה לאונקולוגיה, בית הספר לרפואה של אוניברסיטת ווין בדטרויט, מישיגן, הראו כי גן ERG מווסת את הסינתזה של אנדרוגן בגידול ובכך מתווך את תפקוד ה-AR בתאי סרטן הערמונית. כעת קבוצה זו משערת כי טיפול אנזנלוטמיד יהיה יעיל יותר בתאים / גידולים עם טרנסלוקציות TMPRSS2-ERG מכיוון שגידולים אלה הגבירו את איתות ה-AR.

השתקה של גן ERG בוצעה עם תאי VCaP באמצעות הדבקת lentiviral ליצירת תאי ERCshRNA VCaP ובקרת תאי SCR של VCaP עם shRNA. ניתוח של גדילת תאים בוצע כדי לקבוע את השפעת האנזלוטמיד. תעתיק הפוך, PCR כמותי בזמן אמת (RT-qPCR) שימש לקביעת הביטוי של גנים המגיבים ל-AR.יVCaP scr שתוייג ע"י לוציפראז ותאים נגועים ב-shRNA שימשו במודל של בעלי חיים תוך-גרמי לניתוח גידול העצם תוך טיפול באנזלוטמיד המשמש לעיכוב איתות AR בגידולי עצמות.

אנזלוטמיד עיכב את הצמיחה של תאי SCC VC בצורה יעילה יותר מאשר תאי shERG. ניתוח הגנים המגיבים ל-AR מראה כי טיפול באנזלוטמיד בריכוז 5 טיפול באנזלוטמיד הביא לעיכוב צמיחה בתאי shRNA של VCaP בהשוואה לתאי VCaP shERG. בניסוי צמיחת גידולי עצם, תאי shRNA ERG של VCaP גדלו בקצב איטי יותר מתאי shRNA SC VPaP. ביטוי אנזים אנדרוגן ביו-סינטטי בגידולי עצם עוכב בשני סוגי הגידולים ע"י מתן אנזלוטמיד.

נתונים אלה מצביעים על כך שגורם התעתוק של ERG מווסת ביטוי של אנזים אנדרוגן ביו-סינטטי, כאשר טיפול באנזלוטמיד יעיל יותר כנגד גידולי עצם VCaP עם ביטוי ERG שלם, וכי השתקה של ERG בתאי VCaP מביאה לתגובה פחותה לטיפול באנזלוטמיד. לפיכך, מצב ביטוי ה-ERG בגידולים עשוי לסייע לניבוי פרוגנוזה וריבוד מטופלים לפני התחלת טיפול באנזלוטמיד.

מקור:

Semaan, Louie, Navneet Mander, Michael L. Cher, and Sreenivasa R. Chinni. "TMPRSS2-ERG fusions confer efficacy of enzalutamide in an in vivo bone tumor growth model." BMC Cancer 19, no. 1 (2019): 1-10.

נושאים קשורים:  AKR1C3,  אנזימים ביו-סינתטיים אנדרוגניים,  קולטן אנדרוגן,  גידולי עצם,  סרטן הערמונית העמיד בפני סירוס,  אנזלוטמיד,  HSD3B1,  מחקרים
תגובות