סטוקסימאב 10.10.2019

האם הוספת סטוקסימאב לפרוטוקול FOLFOX-4 משפרת תוצאים במטופלים עם סרטן קולורקטלי גרורתי עם RAS מזן הבר?

מחקר פאזה 3 מאשש כי הוספה של סטוקסימאב ל-FOLFOX מהווה טיפול קו ראשון יעיל ופרוטוקול טיפולי זה יכול לשמש כ"טיפול הבחירה" במטופלים עם mCRC ו-RAS מזן הבר

סטוקסימאב בשילוב עם כימותרפיה מהווה טיפול קו ראשון במטופלים עם סרטן קולורקטלי גרורתי (mCRC) עם RAS מזן הבר. עם זאת, היעילות של סטוקסימאב בשילוב עם לויקוורין, פלאורוציל ואוקסליפלטין (FOLFOX) לא הוכחה בניסוי אקראי ומבוקר מסוג פאזה 3.

מאמר זה עוסק במחקר ה-TAILOR, המחקר האקראי והמבוקר הראשון מסוג פאזה 3 אשר בחן את ההוספה של סטוקסימאב ל-FOLFOX במטופלים עם RAS מזן הבר והשווה תוצאי טיפול עם פרוטוקול זה לעומת FOLFOX בלבד. התוצא העיקרי שנבדק שרידות ללא התקדמות מחלה ותוצאים  משניים כללו זמן שרידות כולל, שיעור תגובה כולל, בטיחות וסבילות הטיפול.

אנליזת התוצאות בוצעה על אוכלוסיית ה"כוונה לטפל" שכללה 393 חולי mCRC עם RAS מזן הבר. החוקרים מצאו כי הוספת סטוקסימאב ל-FOLFOX-4 שיפרה באופן מובהק סטטיסטית את השרידות ללא התקדמות מחלה לעומת FOLFOX-4 בלבד (יחס סיכונים 0.69; רווח בר-סמך 95%, 0.54-0.89; p=0.004; חציון שרידות 9.2 חודשים לעומת 7.4 חודשים). בנוסף, נצפה שיפור בזמן השרידות הכולל (יחס סיכונים, 0.76; 0.61-0.96; p=0.02, 20.7 חודשים לעומת 17.8 חודשים) ובשיעור התגובה הכולל (יחס סיכויים, 2.41; 1.61-3.61; p<0.001; 61.1 לעומת 39.5% בלבד) במטופלים שקיבלו סטוקסימאב עם FOLFOX-4 לעומת FOLFOX-4 בלבד. הטיפול נסבל היטב ולא הודגמו בעיות בטיחות חדשות או בלתי צפויות.

לסיכום, מחקר ה-TAILOR מאשש כי הוספה של סטוקסימאב ל-FOLFOX מהווה טיפול קו ראשון יעיל ופרוטוקול טיפולי זה יכול לשמש כ"טיפול הבחירה" במטופלים עם mCRC ו-RAS מזן הבר.

מקור: 

Qin, S. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology

נושאים קשורים:  סטוקסימאב,  FOLFOX,  יעילות,  בטיחות,  פאזה 3,  סרטן קולורקטלי גרורתי,  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
מאמרים נוספים שיעניינו אותך