הפטיטיס C 27.11.2019

ציון אלבומין-בילירובין כמדד מנבא לדרגת פיברוזיס בהפטיטיס C כרונית

החוקרים בחנו את ציון האלבומין-בילירובין (ALBI), כמנבא פרוגנוזה במטופלים עם שחמת כבד בהתבסס על הבילירובין הכולל והאלבומין בסרום

החוקרים בחנו את ציון האלבומין-בילירובין (albumin-bilirubin grade -יALBI), כמנבא פרוגנוזה עבור מטופלים עם שחמת כבד. הפרוגנוזה הוגדרה באמצעות ציון ALBI, שחושב בהתבסס על הבילירובין הכולל והאלבומין בסרום, המהווים מדד לתפקוד הכבד.

הדיוק האבחנתי בקביעת דרגת הפיברוזיס בכבד, באמצעות ציון ALBI, במטופלים עם HCV כרונית, לא נחקר כראוי עד כה. החוקרים ניסו להעריך את היכולות האבחנתיות של ציון זה בכל הקשור לקביעת דרגת הפיברוזיס בכבד, אצל חולי הפטיטיס C כרונית ושחמת כבד, באוכלוסייה יפנית עם הדבקה ב-HCV.

החוקרים הכלילו במחקר הרטרוספקטיבי חולים יפניים עם HCV, שעברו ביופסיית כבד. דרגת הפיברוזיס ומידת פעילותו, הוערכו באמצעות ציון ה-METAVIR המותאם. ציון ה-ALBI חושב בהתאם לנוסחה הבאה: Log10 של הבילירובין הכולל (מיקרו מול/ליטר) כפול 0.66 ועוד אלבומין (גרם/ליטר) כפול 0.085-.

החוקרים הכלילו במחקר סך של 382 מטופלים. ציון ה-ALBI הצליח להבחין בין פיברוזיס בשלב 4 לשלב 3 ובין שלב 3 לשלב 2 (p<0.05). כאשר ציון ALBI של -2.125 שימש כערך מפריד, הרגישות והסגוליות היו 73.2% ו-87.1% בהתאמה. על מנת להפריד בין דרגה 4 לדרגות 1-3, יחס הסבירות החיובי היה צריך להיות 5.67. אנליזת קלפן-מאייר הראתה כי ציוני ALBI נמוכים יותר בתחילת הטיפול, היו בקורלציה עם שרידות טובה יותר ללא קרצינומה של הכבד ושרידות טובה יותר באופן כללי (p<0.05).

החוקרים הגיעו למסקנה כי ציון ה-ALBI מעיד על דרגת הפיברוזיס, במטופלים יפנים עם הדבקה ב-HCV. יתרה מכך, ציוני ALBI נמוכים יותר נמצאו כמנבאים תוצאים טובים יותר של שרידות כללית ושרידות ללא קרצינומה של הכבד. נראה כי ניתן להרחיב את השימוש בציון ה-ALBI, המשמש לדירוג שחמת כבד, גם עבור הפטיטיס כרונית.

מקור: 

Fujita, K. et al. (2019). Hepatology Research. https://doi.org/10.1111/hepr.13333

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  קרצינומה של הכבד,  שחמת כבד,  פרוגנוזה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות