רפואת משפחה 01.12.2019

האם קיימים הבדלים בציוני סטודנטים קנדים ואמריקאים לרפואת משפחה?

במחקרים קודמים נמצא הבדל בציוני מבחני ההכשרה ברפואת משפחה בין בוגרי בתי ספר אמריקאיים וקנדיים. מחקר זה כיוון לבחון את ההבדלים הללו בעזרת מערך נתונים ארוכי

סטודנטים לרפואה (אילוסטרציה)
סטודנטים לרפואה (אילוסטרציה)

מחקרים קודמים מצאו הבדלים בין ההכנות לכניסה להכשרה ברפואת משפחה בין בוגרי בתי ספר אמריקאים וקנדים. עם זאת, המחקר הנ"ל היה מוגבל בכך שהשתמש בנתוני חתך כדי לבחון נושא אורכי. מחקר זה כיוון לבחון את ההבדלים הללו בעזרת מערך נתונים ארוכי.

השוואה בין הביצועים בבחינה בהכשרה (ITE) של המועצה האמריקאית לרפואת משפחה (ABFM) בין השנים 2014-2016 נערכה על ידי בדיקת הביצועים של בוגרי בתי ספר קנדיים ובוגרי בתי ספר אמריקאיים בצורה אורכית, כמו גם בעזרת הצלבה, תוך שימוש במבחנים עצמאים.

החוקרים מצאו כי באשר למתמחים בשנה הראשונה, העוקבה הקנדית של 2014/2015 הראיתה ציונים ממוצעים גבוהים באופן משמעותי מבוגרי בתי ספר אמריקאיים (USMG) ובוגרי בתי ספר בינלאומיים (IMG). העוקבה הקנדית של 2015/2016 הראתה הבדל משמעותי מה-USMG אך לא היתה גבוהה באופן משמעותי סטטיסטי מה-IMG.

עוד מצאו החוקרים כי באשר למתמחים בשנה השנייה, העוקבה הקנדית של 2014/2015 הראתה ממוצעים נמוכים משמעותית מהעוקבה של USMG, אך גבוהה משמעותית מהעוקבה של IMG. העוקבה הקנדית של 2015/2016 הראיתה ממוצעים נמוכים סטטיסטית מעוקבת ה-USMG ולא הראתה הבדל כאשר הושווה לעוקבת ה-IMG.

מקור: 

Wu, R. et al, (2019) STFM 10.22454/FamMed.2019.840363

נושאים קשורים:  מחקרים,  בחינה בהכשרה,  בוגרי בתי ספר אמריקאים,  בוגרי בתי ספר בין-לאומיים,  המועצה האמריקאית לרפואת משפחה
תגובות