טיפול הורמונלי אדג'וונטי 09.12.2019

מה המחיר של עיכובים בהתחלת טיפול הורמונלי אדג'וונטי?

עיתוי התחלת טיפול הורמונלי אדג'וונטי והשפעתו על תמותת נשים עם סרטן שד

טיפול הורמונלי אדג'וונטי (HT) חשוב לניהול הטיפול בסרטן שד רגיש להורמונים. עם זאת, עיתוי התחלת הטיפול וההשלכות של התחלת טיפול מושהית טרם נחקרו. קבוצת מחקר מאוניברסיטת הרווארד ביצעה מחקר שמטרתו לאפיין עיכובים בהתחלת טיפול HT ולהעריך את השפעת העיכוב על התוצאות הקליניות.

קבוצת המחקר כללה קבוצות עם סרטן שד פולשני חיובי לקולטן ו/או לובולרי, אשר אובחן בין השנים 2010-2015. תחילת HT מעל שישה חודשים (180 יום) לאחר הניתוח הוגדרה כעיכוב. חולים שקיבלו כימותרפיה לא הוחרגו מקבוצת המחקר.

מבין 179,590 נשים שהוערכו במאגר הסרטן הלאומי, 3.2% סבלו מאיחור בהתחלת ה-adjuvant HT. גורמי סיכון חיוביים היו גיל צעיר יותר, קבוצות מיעוט אתניות וקומרבידיות.

גורמים קליניים שנמצאו כקשורים באופן מובהק עם התחלה מאוחרת של HT אדג'וונט היו גידול בדרגה גבוהה, גודל גידול גדול יותר, מעורבות רבה יותר של בלוטות הלימפה, אשפוז נוסף שאיננו מתוכנן תוך 30 יום מהניתוח, ושוליים ניתוחיים חיוביים. ניתוח הישרדות מותאם הראה הישרדות נמוכה יותר במטופלים עם עיכוב בהתחלת של HT. כמו כן, זוהו גורמי סיכון ספציפיים למאפיינים דמוגרפיים וקליניים להתחלת מאוחר של HT. התחלה מאוחרת של HT הייתה קשורה להישרדות ירודה.

מקור:

Li, Shen, Amulya Alapati, Luis Riba, Aaron Fleishman, Ted A. James, and Ranjna Sharma. "Delayed adjuvant hormonal therapy and its impact on mortality in women with breast cancer." The breast journal (2019).

נושאים קשורים:  טיפול הורמונלי אדג'וונטי,  טיפול אנדוקריני,  קולטני הורמונים,  ניתוח,  סרטן שד,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך