שחפת 05.01.2020

פלאורוקווינילונים ושחפת עמידה לאיזוניאזיד: השלכות הנחיות ארגון הבריאות העולמי ל-2018

במחקר נמצאי כי הוספת פלואורוקווינילונים לטיפול לשחפת עמידה לאיזוניאזיד אינו משפר יעילות באופן משמעותי

הנחיות ארגון הבריאות העולמי (WHO) לטיפול בשחפת עמידה לאיזוניאזיד (Hr) ממליצות על ארבע תרופות: ריפאמפין (R), אתמבוטול (E), פיראזינאמיד (Z) ולוופלוקסצין (Lfx) עם או בלי איזוניאזיד (H) ([H]RZE-Lfx) למשך שישה חודשים.

המחקר העריך את השלכות הוספת פלאורוקווינילונים (Fq) על יעילות הטיפול, בהתחשב במוטציות עמידות לאיזוניאזיד ואת דרגת הפנוטיפ העמיד.

המחקר שנערך היה מחקר עוקבה רטרוספקטיבי עם 626 מטופלים שעליהם דווח שחלו בשחפת Hr בלונדון בין השנים 2009-2013. החוקרים השתמשו במודל רגרסיה לוגיסטית כדי להסביר את הקשר בין הטיפול לתוצאות שליליות (בעיקר מוות משחפת, כישלון הטיפול או הישנות המחלה).

מתוך 594 המטופלים, 330 (55.6%) טופלו עם (H(RfZe (כאשר Rf=ריפאמיצינים)  ו-211 (35.5%) עם (H(RfZE-Fq. משך הטיפול החציוני הכולל היה 11.9 חודשים והזמן החציוני של הטיפול עם Z היה 2.1 חודשים. במודל רגרסיה לוגיסטית בעל משתנה אחד המשווה (H(RfZE עם ובלי Fq, לא היה הבדל בסיכויים לתוצאות שליליות (בסיס (H(RfZE, יחס הסיכויים הספציפי לאשכול היה 1.05 (רווח בר סמך 95% 0.60-1.82), ערך P=0.87).

התוצאות השתנו באופן מינימלי כאשר החוקרים השתמשו במודל בעל משתנים מרובים. יחס הסיכויים ירד (0.57, רווח בר סמך 95% 0.14-2.28) כאשר הגנוטיפ Hr נכלל אך אנליזה זו חסרה עוצמה סטטיסטית (P=0.42).

במסגרת הכנסה גבוהה, החוקרים מצאו כי טיפול עם פרוטקול (H(RfZE למשך 12 חודשים עם משך זמן קצר של Z יעיל בצורה דומה לשחפת Hr עם או בלי Fq. פרוטוקול זה עשוי לגרום לפחות תופעות לוואי מאשר המלצות WHO.

מקור: 

Stagg, H.R. et al, (2019) ERJ DOI: 10.1183/13993003.00982-2019

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחפת,  ריפאמפין,  איזוניאזיד,  פלואורוקווינילונים,  אתמבוטול,  ריפאמיצינים,  פיראזינאמיד
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות