מחלות מעי דלקתיות 12.01.2020

ההשפעות של anti-TNF על מבנה ותפקוד "קהילת" חיידקי המעי

ניתן להשתמש בשחזור הרשת המטבולית והערכת הפרופיל המטבולי של דגימות צואה כדי לזהות חולים עם IBD העשויים להשיג הפוגה קלינית באמצעות טיפול ב-anti-TNF

מחלת קרוהן (צילום: אילוסטרציה)
מחלת קרוהן (צילום: אילוסטרציה)

אינטראקציות משתנות בין מערכת החיסון הרירית למיקרוביום במעי תורמות לפתוגנזה של מחלות מעי דלקתיות (inflammatory bowel diseases –יIBD). לא ברור כיצד משפיעים מעכבי ציטוקינים, כמו אנטגוניסטים של tumor necrosis factorי(anti-TNF), על המיקרוביום במעי.

במחקר זה, נבדקו ההשפעות של anti-TNF על מבנה ותפקוד "קהילת" חיידקי המעי, במחקר אורכי דו-שלבי שכלל מטופלים עם IBD. החוקרים בדקו את הקשר בין ממצאי הבדיקה לבין תוצאות הטיפול וחקרו את דפוסי המטבוליטים בדגימות צואה לפני ואחרי הטיפול ב-anti-TNF.

המחקר הינו מחקר עוקבה פרוספקטיבי על 2 קבוצות חולים בגרמניה; בשלב הגילוי השתתפו 12 חולי IBD, עוד 17  חולים במחלה ראומטית ו-19 בריאים (ביקורת); דגימות צואה נאספו בתחילת המחקר, ולאחר שבועיים, 6 שבועות ו-30 שבועות מתחילת הטיפול ב-anti-TNF.

בשלב האימות השתתפו 23 חולים ב-IBD שטופלו באנטי-TNF או ב-vedolizumabי(anti-α4β7 integrin), ו-99 בריאים כביקורת; דגימות צואה נאספו בתחילת המחקר ובשבועות 2, 6 ו-14. לאחר מכן, נותחה המיקרוביוטה הצואתית באמצעות ריצוף אמפליקון - V3–V4 16S ribosomal RNA gene amplicon sequencing. כמו כן, נקבעו מידת התגובה הקלינית וההפוגה על פי ציוני פעילות קלינית (clinical activity score).

לבסוף בוצע שחזור לרשת המטבולית ונגזרו רמות המטבוליט בצואה הקשורות אליו, בסימולציה ממוחשבת ושימוש ב-AGORAי(Assembly of Gut Organisms through Reconstruction and Analysis). בנוסף לכך, ניתוח מטבולומי (metabolomic) של דגימות צואה מקבוצת משנה של חולים בוצע לטובת אימות המטבוליטים שקשורים לתוצאות הטיפול.

החוקרים מצאו כי טיפול בanti-TNF גרם לשינוי במגוון המיקרוביוטה הצואתית כך שהיא נהייתה דומה יותר למיקרוביוטה הצואתית של קבוצת הביקורת הבריאה. השינוי נצפה בקרב קבוצת החולים ב-IBD, אך לא בחולים במחלה ראומטית.

כאשר נמדד הגיוון בנקודות הזמן השונות, לא נמצא שוני משמעותי במדד הגיוון בין החולים ב-IBD שהגיעו להפוגה קלינית לבין אלו שלא הגיעו להפוגה קלינית לאחר הטיפול. לעומת זאת, במודלים ממוחשבים של אינטראקציות מטבוליות בין חיידקי המעי, נמצא כי חילופי המטבוליטים הופחתו באופן משמעותי בתחילת המחקר בדגימות צואה של חולים ב-IBD,  והם נמצאו קשורים להגעה להפוגה קלינית בהמשך המחקר. לבסוף, נמצא קשר משמעותי בין הרמות החזויות של בוטיראט (Butyrate) ושל חומרים המעורבים בסינתזה של בוטיראט (אתנול או אצטאלדהיד), לבין הגעה להפוגה קלינית בעקבות הטיפול בanti-TNF. הקשר האחרון אומת גם על ידי ניתוחים מטבולומים של הצואה (fecal metabolomic analysis).

לסיכום, ניתן להשתמש בשחזור הרשת המטבולית והערכת הפרופיל המטבולי של דגימות צואה, כדי לזהות חולים עם IBD העשויים להשיג הפוגה קלינית באמצעות טיפול ב-anti-TNF. כך תתאפשר הבנה טובה יותר של המחלה ושל ההטרוגניות שלה.

מקור:

Aden. K. et al. (2019) Gastroenterology 157, 1279-1292

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת קרוהן,  קוליטיס כיבית,  דלקת,  חומצות שומן קצרות שרשרת
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות