רוזציאה עורית 22.01.2020

מהן השיטות הקיימות להערכה וניטור של רוזציאה עורית?

בסקירה שיטתית זו נדגמו מחקרים שבהם נעשה שימוש בשיטות הדמיה וביו-פיזיקה להערכת רוזציאה והטיפול בה כדי לתאר את השיטות היעילות והמבטיחות ביותר

הערכת רוזציאה (Rosacea) וניטור הטיפול בה עשויים להיות מאתגרים מבחינת קביעת סטנדרטים, שכן מרבית מערכות ההערכה הקליניות נוטות לשונות בין בודקים, ואינן תמיד מתוקפות. לכן, נדרשים כלי מדידה אובייקטיביים, אמינים ובעדיפות לא פולשניים.

מטרתו של מחקר זה היתה לערוך סקירה שיטתית שתספק תובנות בנוגע לשיטות הדמיה זמינות ולא פולשניות ושיטות ביו-פיזיקליות להערכת רוזציאה.

נערך חיפוש נתונים במאגרי המידע PubMed, Embase, Cochrane ו-Web of Science עד לתאריך 1 בספטמבר 2018, בהתאמה לקווים המנחים המכונים PRISMA. מטרת החיפוש היתה לזהות מחקרים שסיפקו נתונים מקוריים אודות שיטות הדמיה אובייקטיביות ולא פולשניות, או שיטות לאומדן ביו-פיזיקלי של העור לצורך אבחון, הערכת חומרה או ניטור הטיפול במטופלים מבוגרים שסבלו מרוזציאה עורית בפנים.

הסיכון להטיות במחקרים שנכללו נבדק בעזרת מספר כלים ייעודיים (Cochrane Risk of Bias tool, Quality in Prognosis Studies tool, Newcastle-Ottawa Scale).

בסקירה נכללו 78 מחקרים, שתיארו 14 שיטות הערכה הדמייתיות וביו-פיזיקליות. הושג מידע רחב בנוגע למורפולוגיה והתפקוד של העור ותת העור. איכות שיטות המחקר של הניסויים היתה נמוכה יחסית והשונות בין המחקרים מבחינת תוצאים היתה גדולה.

מספר כלים היו מבטיחים מבחינת ערך התוצאות בסביבה המחקרית בה הוערכו: עבור מעקב בזמן טיפול, ניתן היה לספור את קרדיות הדמודקס (Demodex mites) על ידי מיקרוסקופ קונפוקלי, אודם (אריתמה) היה ניתן לכימות על ידי ספקטרומטריה, וניתן היה לאמוד אובייקטיבית את חומרת הרוזציאה בעזרת מדידות של הלחות בעור ושל אובדן המים דרך עילית העור.

החוקרים הסיקו שסקירה שיטתית זו תיארה את מגוון שיטות ההדמיה והביו פיזיקליות להערכת רוזציאה, הנותנות מידע רב פנים אודות המבנה והמאפיינים של עור הנגוע ברוזציאה. המידע שימושי בייחוד למטרות מחקריות. נדרשים מחקרים גדולים יותר ובעלי איכות שיטות טובה, בכדי ליצור פרוטוקולים מתוקפים לטובת יישום נוסף במחקרי המשך.

מקור: 

Logger, JGM. et al. (2020). British Journal of Dermatology. 182(1):55-66

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואת עור,  רוזציאה,  סקירה שיטתית
תגובות