סרטן מעי גס עם גרורות בכבד שאינו בר ניתוח 11.01.2020

טיפול אינדוקציה עם פולפירינוקס או פולפוקס/פולפירי בשילוב עם סטוקסימאב או בוואסיזומאב

במחקר שנערך נראה כי פולפירינוקס מציג עליונות על פולפירי/פולפוקס במטופלים אשר אובחנו תחילה עם גרורות בכבד מהמעי שאינן ברות ניתוח

מחקרים קודמים מצאו כי מטופלים עם CRLMי(liver predominantly metastasis from colorectral origin) שאינו בר ניתוח אשר הגיבו לכימותרפיית אינדוקציה המאפשרת בהמשך ניתוח הינם בעלי הישרדות כוללת (OS) ארוכה יותר מאלה שלא הגיבו. במצב זה, לרוב משתמשים בכימותרפיה כפולה או משולשת, בשילוב עם סטוקסימאב (CET) או בבסיזומאב (BEV).

בעבר החוקרים הראו (Ychou M, et al, ASCO 2016) כי פולפירינוקס עם CET או BEV (על פי מצב ה-RAS) כקו ראשון אפשר שיעור גבוה יותר של ניתוחי כבד עם כוונת ריפוי מאשר הכימותרפיה הכפולה הסטנדרטית (פולפירי או פולפוקס) בשילוב עם CET או BEV. במחקר שהוצג במסגרת כנס ה-ASCO בשיקגו בשנת 2018, עודכנו תוצאות היעילות עם משך מעקב ארוך יותר.

התוצאות מתבססות על מחקר ה-METHEP2. מחקר זה הינו מחקר אקראי מפאזה 2 אשר בוצע במספר מרכזים. במחקר נבדק האם כימותרפיה משולשת (פולפירינוקס) בהשוואה לכימותרפיה כפולה (פולפירי או פולפוקס) בשילוב עם CET או BEV (על פי מצב ה-RAS) יעלה את שיעורי כריתת הכבד R0/R1 במטופלים אשר אובחנו עם CRLM שאינו בר ניתוח. החוקרים רבדו את האקראיות על ידי מצב ה-KRAS,יCRLM סינכרוני או מטכרוני וסיבת שלילת האפשרות לניתוח (סיבה טכנית או אונקולוגית). המחקר תוכנן להדגים עליית שיעור כריתת כבד R0/R1 ב-20% (זרוע הכימותרפיה הכפולה, 50% לעומת זרוע הכימותרפיה המשולשת 70%, מבחן אלפא דו צדדי, 5%, ביטא 10%).

במחקר נכללו 256 מטופלים, 126 בזרוע הכימותרפיה הכפולה (פולפירי, 56; פולפוקס, 70) ובזרוע הכימותרפיה המשולשת 130. זמן מעקב חציוני היה 45.6 חודשים (רווח בר סמך 95%: 42.4 – 47.9, טווח: 0.1 – 72.5) ב-91 מתוך 256 מטופלים KRAS היה מוטנטי (35.5%), בעוד שב-109 מטופלים ה-RAS היה מוטנטי (42.6%). לאחר מעקב, כריתת כבד R0/R1 הושגה ב-74/130 מטופלים (56.9%; רווח בר סמך 95%, 48-66) בזרוע הכימותרפיה המשולשת לעומת 61/126 מטופלים (48.4%; רווח בר סמך 95%, 39-57) בזרוע הכימותרפיה הכפולה (P = 0.17). יחס הסיכויים לכריתת R0/R1 היו גבוהים יותר בזרוע המשולשת (יחס סיכויים, 1.8, רווח בר סמך 95%, 1.1-2.7; P < 0.02) תוך שימוש ברגרסיה לוגיסטית מותאמת לגורמי הרבוד. משך הישרדות כוללת היה 42.9 חודשים בזרוע המשולשת לעומת 376 חודשים בכפולה (יחס סכנה = 0.89; רווח בר סמך 95%, 0.56-1.16).

החוקרים הגיעו למסקנה כי למרות שלא השיגו את מטרת המחקר העיקרית, פולפירינוקס מראה עליונות ביחס לפולפירי/פולפוקס, משולבים ב-CET או BEV כאשר מדובר בכריתת כבד R0/R1 במטופלים אשר אובחנו תחילה עם CRLM שאינו בר ניתוח. ניתוח תתי קבוצות, הראה שטיפולים מבוססים על CET קשורים לתוצאות טובות יותר (שיעור הכריתות, שיעור תגובה כולל, הישרדות ללא מחלה חציונית, שיעור הישרדות כוללת ב-3 שנים) מאשר בטיפולים מבוססי BEV.

מקור: 

Ychou, M. et al, (2020) Journal of clinical oncology

נושאים קשורים:  סרטן מעי גס עם גרורות בכבד שאינו בר ניתוח,  פולפירינוקס,  פולפירי,  פולפוקס,  סטוקסימאב,  בוואסיזומאב,  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck