סרטן מעי גס גרורתי 12.01.2020

אפשרויות טיפול ניתוחיות לאחר משלב של כימותרפיה עם סטוקסימאב או בווציזומאב בסרטן מעי גס גרורתי

חוקרים סבורים כי ישנה אפשרות ממשית לכרות את סרטן מעי הגס גם בנוכחות גרורות

במסגרת מחקר ה-FIRE-3, נבדק משלב של כימותרפיה עם סטוקסימאב או בווציזומאב, במטופלים עם סרטן מעי גס גרורתי, שלא קיבלו טיפול קודם ולא היו מיועדים להתערבות ניתוחית. החוקרים בקשו לכמת את מספר החולים שתחילה מחלתם לא הייתה נתיחה ואשר הפכו להיות בעלי פוטנציאל נתיחות תוך כדי טיפול סיסטמי בקו ראשון. בנוסף, החוקרים ביקשו להשוות את הממצאים לנתונים קיימים בנוגע להסרה ניתוחית ותוצאיה.

החוקרים ערכו אנליזה על  448 מטופלים תוך שמירת סמיות בנוגע לטיפול שניתן, המדד לגבי נתיחות שניתן על ידי בוחנים אחרים וההתערבויות הנוספות שבוצעו. מחלה המתאימה להסרה בניתוח הוגדרה ככזאת שלפחות 50% מהבוחנים המליצו על התערבות ניתוחית. בנוסף, העריכו החוקרים את השרידות הכוללת.

החוקרים מצאו כי היכולת להסיר את הגידול בניתוח עלתה מ-22% אחוז (97 מתוך 448 נבדקים) בתחילת המחקר ל-53% (238 מתוך 448 נבדקים), בזמן התגובה הטובה ביותר (P<0.001) וזאת בהשוואה לשיעור הסרת גרורות ניתוחיות בפועל של 16% (72 מתוך 448) בלבד. עוד מצאו החוקרים כי בתחילת המחקר (23% לעומת 20%) ובזמן התגובה המיטבית (53% לעומת 53%), הפוטנציאל להסרה ניתוחית של גרורות היה דומה בקרב נבדקים שקיבלו סטוקסימאב או בווציזומאב. יש לציין כי האנליזה לגבי פוטנציאל הנתיחות לא כללה הסתכלות על סמנים מולקולריים של הגידול והממצאים לא היו מוגבלים לנבדקים עם גרורות ממוקדות לאיבר אחד בלבד. בנוסף, השיעור בפועל של הסרת גרורות בניתוח נמצא קשור באופן מובהק לתנאי הטיפול P=0.02, (בהשוואה בין בית חולים אוניברסיטאי לבית חולים רגיל או מרפאה).

החוקרים מצאו כי השרידות הכוללת הייתה 51.3 חודשים (רווח בר סמך 95%: 35.9-66.7), בקרב מטופלים עם מחלה הניתנת להסרה בניתוח, שעברו ניתוח שכזה. לעומתם, בקרב מטופלים שלא עברו ניתוח, השרידות עמדה על 30.8 חודשים (רווח בר סמך 95%: 26.6-34.9). לבסוף, שרידות של 18.6 חודשים (רווח בר סמך 95%: 15.8-21.3) דווחה במטופלים שמחלתם לא הייתה נתיחה גם לאחר שקבלו טיפול (P<0.001).

החוקרים הגיעו למסקנה כי ישנו פוטנציאל מהותי לבצע כריתת גידול בסרטן מעי גס גרורתי גם בחולים שמחלתם לא הייתה נתיחה תחילה. בנוסף, החוקרים מדגישים את היעדר הנכונות להסרת גרורות בניתוח בפרקטיקה הרפואית. לפיכך, במרכזים רפואיים גדולים יש צורך ברור בהערכה מראש ובמהלך הטיפול, בכל הנוגע לאפשרות להסיר גרורות בניתוח.

מקור: 

Modest D. P. et al. European Journal of Cancer. 88 (2018); 77-86

נושאים קשורים:  סרטן מעי גס גרורתי,  הסרה ניתוחית,  סטוקסימאב,  בווציזומאב,  ניתוח,  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck