COPD 13.02.2020

השפעת תכניות פעולה בזמן התלקחות בחולי COPD עם מחלות נוספות

המחקר בדק האם במטופלים שבהם נעשה שימוש בתכניות פעולה מותאמות למטופל היו פחות ימי התלקחות COPD מאשר למטופלים שהיו תחת טיפול רגיל

הניסוי עם בקרת האקראיות הבינלאומי העריך האם לחולי COPD עם מחלות נוספות, המוכשרים בשימוש תכניות פעולה מותאמות למטופל להתלקחות מחלות רבות, היו פחות ימי התלקחות COPD מהמטופלים שהיו תחת טיפול רגיל (UC).

חולי COPD (סיווג יוזמה גלובלית ל-COPDי(GOLD)י2-4) עם מחלה נוספת או יותר (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, סוכרת, חרדה, דיכאון) חולקו באופן אקראי לטיפול עצמי בטיפול מותאם אישית למטופל (n=102) או ל-UCי(n=99). יומני תסמינים יומיים מולאו במשך 12 חודשים. ימי התלקחות שנתיים למטופל של COPD היו התוצא הראשי והוערכו באנליזת כוונה לטפל.

החוקרים ראו שלא נצפו הבדלים משמעותיים במספר ימי התלקחויות COPD למטופל לשנה (טיפול עצמי: מספר ימים חציוני 9.6 (טווח בין רבעוני (IQR)י0.7-31.1); מספר ימי התלקחות חציוני אצל מטופלי USי15.6 (IQR 3-40.2); יחס שיעור השכיחות (IRR)י0.87 (רווח בר סמך 95% 0.54; 1.39); P=0.546).

משך ההתלקחות לכל התלקחות COPD אצל המטופלים בטיפול עצמי היה קצר יותר משמעותית: מספר ימים חציוני 8.1 (IQR 4.8-10.1); אצל מטופלי UC: מספר ימים חציוני 9.5 (IQR 7.0-15.1); P=0.021), ללא הבדל במספר האשפוזים בבית החולים (IRR 0.76 (רווח בר סמך 95% 0.42; 1.35); P=0.348) אך סיכוי נמוך יותר לאשפוז אחד או יותר הקשור למחלת ריאות בהשוואה למטופלים תחת UC (סיכון יחסי 0.55 (רווח בר סמך 95% 0.35; 0.87); P=0.008).

לא היה הבדל בין הקבוצות במספר האשפוזים מכלל הסיבות (IRRי1.07 (רווח בר סמך 95% 0.66; 1.72)). כמו כן לא נרשם הבדל בתמותה בין הקבוצות (טיפול עצמי: n=4י(3.9%); UC:יn=7י(7.1%); סיכון יחסי 0.55 (רווח בר סמך 95% 0.17; 1.84)).

החוקרים הגיעו למסקנה כי תכניות פעולה מותאמות אישית למטופלי COPD עם מחלות נוספות לא הורידו באופן משמעותי את מספר ימי ההתלקחות אך הורידו את משך ההתלקחות והסיכון להתאשפז לפחות פעם אחת בגלל סיבה רספירטורית בזמן המעקב. כמו כן לא נמצא הבדל בתמותה בין הטיפולים.

מקור: 

Lenferink A. et al, (2019) ERJ DOI: 10.1183/13993003.02134-2018

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  טיפול עצמי,  טיפול מותאם אישית,  COPD
תגובות