המטולוגיה 18.02.2020

פקטור השעתוק המשפעל 5 ויצירת כדוריות דם אדומות בכבד של עוברי עכברים

חוקרים טוענים כי ATF5 הוא בעל תפקיד בהתרבות כדוריות דם אדומות ויכול להוות מטרה טיפולית

פקטור השעתוק המשפעל 5 (Activating transcription factor 5 – ATF5) הכרחי להתפתחות מספר רקמות, בייחוד בתנאי עקה. פגיעה בתפקוד של ATF5 הוכחה כמעורבת במגוון מחלות. ידוע כי פעולתו של ATF5 שונה בין רקמה לרקמה, ועם זאת תפקידו ביצירת כדוריות דם אדומות לא ברור עד כה.

החוקרים השתמשו בשיטת פגיעה בתפקוד (Loss of function), על מנת לחקור את תפקידו של ATF5 ביצירת כדוריות הדם האדומות בעכברים.

הם מצאו כי פגיעה בתפקודו השפיעה לרעה על חלוקתם של תאי המוצא לכדוריות דם אדומות, בכבד של עוברי עכברים. זאת ועוד, התמיינות כדוריות הדם האדומות נעצרה בעקבות המחסור בפקטור.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ATF5 עלול להוות מטרה טיפולית במחלות המטולוגיות, הכוללות פגיעה ביצירת כדוריות דם אדומות.

מקור:

Zhang, S. et al. (2019). British Journal of Haematology. https://doi.org/10.1111/bjh.16202

נושאים קשורים:  יצירת כדוריות דם אדומות,  פקטור שעתוק משפעל 5,  כבד עוברי,  פרוליפרציה,  מחקרים
תגובות