סרטן השחלות 08.03.2020

השפעת טיפול אחזקה עם Niraparib בסרטן שחלות חוזר

המחקר בחן את הזמן ללא תסמינים או רעילות תחת טיפול עם Niraparib בהשוואה למעקב שגרתי כחלק מטיפול האחזקה של מטופלות עם סרטן שחלות חוזר

המחקר הנוכחי בחן את הזמן ללא תסמינים או רעילות (TWiST – Time without symptoms or toxicity) תחת טיפול עם Niraparib בהשוואה למעקב שגרתי (RS – Routine surveillance) כחלק מטיפול האחזקה של מטופלות עם סרטן שחלות חוזר.

החוקרים בדקו את ההישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS – Progression-free survival) הממוצעת תחת טיפול עם Niraparib בהשוואה ל-RS באמצעות התאמה של התפלגויות הישרדות פרמטריות לעקומות Kaplan-Meier עבור 553 מטופלות עם סרטן שחלות חוזר שהשתתפו במחקר שלב 3 בשם ENGOT-OV16/NOVA.

המטופלות סווגו לפי הימצאות או היעדר מוטציית BRCA בתאי הנבט – עוקבה של gBRCAmut ועוקבה של non-gBRCA. משך הזמן הממוצע עם רעילות הוערך על בסיס השטח מתחת לעקומת Kaplan-Meier עבור תופעות לוואי (AEs – Adverse events) של תסמינים ברמה 2 ומעלה של תשישות, בחילות והקאות. זמן הרעילות נקבע על פי מספר הימים שהמטופלות חוו AE לאחר החלוקה האקראית לקבוצות טיפול ולפני התקדמות המחלה. החוקרים העריכו את ה-TWiST כהבדל בין ה-PFS הממוצעת לבין הזמן עם הרעילות. תוצאות לא ודאיות נבדקו ע"י הערכות PFS אלטרנטיבית ולקיחה בחשבון של כל ה-AEs התסמיניות בדרגה 2 ומעלה.

תוצאות המחקר חשפו כי בעוקבת ה-gBRCAmut וה-non-gBRCAmut, טיפול עם Niraparib הוביל ליתרון ב-PFS הממוצעת של 3.23 שנים ו-1.44 שנים, בהתאמה, ולזמן עם רעילות של 0.28 שנים ו-0.10 שנים, בהתאמה, בהשוואה ל-RS.

כלומר, טיפול עם Niraparib הוביל ל-TWiST טוב יותר של 2.95 שנים ו-1.34 שנים, בהתאמה, בהשוואה ל-RS, שמקביל לעלייה של יותר מפי 4 ופי 2 ב-TWiST הממוצע בהשוואה בין Niraparib ל-RS בעוקבת ה-gBRCAmut וה-non-gBRCAmut, בהתאמה. היתרון המתואר ב-TWiST נותר עקבי בכל אנליזות הרגישות, כולל במודלים של PFS על פני צירים של 5, 10 ו-15 שנים.

החוקרים הסיקו כי מטופלות שקיבלו Niraparib, בהשוואה ל-RS, הדגימו TWiST ממוצע גבוה יותר. כלומר, מטופלות שקיבלו Niraparib במסגרת מחקר ה-ENGOT-OV16/NOVA חוו זמן ממושך יותר ללא תסמינים או רעילות תסמינית בהשוואה לקבוצת הביקורת.

מקור: 

Matulonis, U.A. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37,4.

נושאים קשורים:  סרטן שחלות,  תופעות לוואי,  רעילות,  נירפריב,  מעקב שגרתי,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות