מכשיר עזר לחדר שמאל 25.03.2020

הפסקת טיפול עם מכשיר עזר לחדר שמאל (LVAD)

החוקרים בדקו את הגורמים הקשורים בהפסקת הטיפול עם מכשיר עזר לחדר שמאל והשוו בין מטופלים שקיבלו את ההחלטה על כך בעצמם לבין מטופלים שלא היו מסוגלים לבטא את רצונם

טיפול נמרץ. אילוסטרציה

כאשר טיפול עם מכשיר עזר לחדר שמאל (LVAD – left ventricular assist device) כבר לא עוזר להשגת איכות החיים הרצויה אצל המטופל, יש לשקול הפסקת טיפול ב-LVADי(WLVAD – withdrawal of LVAD).

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הגורמים הקשורים ל-WLVAD, כולל הזמן עד ל-WLVAD. במחקר נכללו 62 מטופלים שהחלו טיפול עם LVAD בין ה-1 בינואר 2010 עד ה-30 באוקטובר 2018 ועברו WLVAD עד ה-31 בדצמבר 2018. המשתתפים חולקו לכאלה שלקחו חלק בהחלטה על WLVAD (הוגדרו כ-PT+,יn=14) ולאלה שלא יכלו להשתתף בקבלת ההחלטה בעקבות סיבות רפואיות (הוגדרו כ-PT-,יn=48).

החוקרים הגדירו את הזמן עד ל-WLVAD בקבוצת ה-PT+ וה-PT- כ-WD_PT+ (מספר הימים שעברו בין הבקשה של המטופל ל-WLVAD) ו-WD_PT (מספר הימים שעברו מהזמן שהמטופל לא היה מסוגל לבטא את עצמו עד ל-WLVAD), בהתאמה. בנוסף, החוקרים בדקו את הנסיבות סביב ה-WLVAD, כולל מקום הפטירה והשימוש בטיפול פליאטיבי (PC – palliative care).

תוצאות המחקר הראו כי הגיל הממוצע בזמן ה-WLVAD היה 65.4 ± 10.1 שנים ו-52 מהמשתתפים (83.9%) היו גברים. חציון הזמן שהמשתתפים טופלו עם LVAD היה 166.5 ימים (טווח בין רבעוני= 838). כמו כן, החוקרים מצאו כי מרבית ה-WLVAD התרחשו במסגרת יחידות לטיפול נמרץ (ICU – intensive care unit)י(83.6%), אך פחות במקרי PT+ בהשוואה ל-PT- (64.3% בהשוואה ל-89.4%, p=0.041). עוד נמצא כי החציון של מספר ביקורי ה-PC בחודש האחרון היה גבוה יותר אצל ה-PT+ בהשוואה ל-PT-י(4.5 בהשוואה ל-0.5, p=0.005).

החוקרים מצאו כי החציון של WD_PT+ היה 5.5 ימים וקצר יותר באופן מובהק ב-ICU (יום אחד בהשוואה ל-46 ימים, p=0.013). החציון של WD_PT- היה 5.5 ימים ונטה להיות קצר יותר ב-ICUי(4 ימים בהשוואה ל-13 ימים, p=0.072). בנוסף, תוצאות אנליזה רב משתנית הראו כי מין זכר ואשפוז ב-ICU קשורים באופן שלילי ל-WD_PT-י(p=0.025 למין זכר, p=0.005 לאשפוז ב-ICU).

המסקנות של החוקרים היו כי מרבית ה-WLVAD התרחשו במסגרת ICU ודרשו מעורבות PC. בנוסף, הם מצאו כי הזמן עד ל-WLVAD היה קצר יותר במסגרת ICU. כמו כן, על פי תוצאות המחקר, נראה כי כאשר המטופלים ביקשו WLVAD באופן ישיר, בייחוד במסגרת שאינה ICU, הדבר העלה קשיים רבים יותר.

מקור: 

Nakagawa, S. et al. (2020) Journal of Palliative Medicine 23,3.

נושאים קשורים:  מכשיר עזר לחדר שמאל,  טיפול פליאטיבי,  טיפול נמרץ,  קבלת החלטות,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו