מיגרנה 19.04.2020

בטיחות ויעילות של Erenumab כתרופה לטיפול במיגרנה 

במחקר זה החוקרים מראים כי Erenumab מפחיתה את הממוצע החודשי של מספר ימי המיגרנה ומורידה את הצורך בשימוש בתרופות לטיפול אקוטי במיגרנה, ללא עליה בשכיחות תופעות לוואי ביחס לאינבו

משככי כאבים (אילוסטרציה)
משככי כאבים (אילוסטרציה)

Erenumab היא תרופה חדשה שאושרה לאחרונה בארה"ב לטיפול מניעתי במיגרנה באוכלוסיית המבוגרים. מטרת החוקרים הייתה לבצע מטה-אנליזה והערכה של היעילות והבטיחות של Erenumab בקרב מטופלים הסובלים ממיגרנה.

החוקרים ערכו חיפוש אלקטרוני במאגרי נתונים שכללו את PubMed, יEmbase ואת ספריית Cochrane והתוצאות נסקרו על ידי שני סוקרים עצמאיים. נבחרו רק מחקרים קליניים מבוקרים עם רנדומיזציה שכללו אינבו ו-Erenumab. הבדלים ממוצעים (MDs),יRR משוכללים ורווח בר סמך עבור כל RR חושבו עבור נתונים רציפים ודיכוטומיים, בהתאמה.

חמישה מחקרים קליניים מבוקרים עם רנדומיזציה בהם השתתפו 2,928 מטופלים נכללו בניתוח הנתונים. ניתוח נתונים משוכלל הראה הפחתות מובהקות בשיעור המגיבים 50% תגובה (RR 1.55, p<0.00001, I=49%). בנוסף לכך החוקרים מצאו כי הממוצע החודשי של ימי מיגרנה בין קבוצת הטיפול ב-Erenumab לבין קבוצת האינבו (הבדל ממוצע -1.32, p<0.00001, I=100%) וגם ממוצע ימי הטיפול הספציפי למיגרנה היו נמוכים באופן מובהק בקבוצת הטיפול ב-Erenumab בהשוואה לקבוצת האינבו. מעבר לכך, מספר ימי הטיפול הספציפי למיגרנה היה נמוך באופן מובהק בקבוצת הטיפול של Erenumabי140 מ"ג לעומת Erenumabי70 מ"ג (הבדל ממוצע 0.55, p<0.00001, I=90%). כמו כן, לא נמצא הבדל מובהק מבחינת תופעות לוואי בין קבוצת הטיפול ב-Erenumab לבין קבוצת האינבו.

לסיכום, Erenumab היה קשור בירידה מובהקת במספר ימי הטיפול הספציפי למיגרנה גם המינון 70 מ"ג וגם במינון 140 מ"ג. כמו כן תרופה זו נמצאה כמעלה את שיעור המגיבים 50% תגובה לטיפול ללא עליה בשכיחות תופעות הלוואי בהשוואה לאינבו.

מקור: 

Zhu C., et al. (2019) Medicine (Baltimore). 98(52): e18483.

נושאים קשורים:  מיגרנה,  ארנומב,  ימי טיפול ספציפי למיגרנה,  יעילות,  בטיחות,  מחקרים
תגובות