אביראטרון 28.04.2020

ניתוח של שינויים בגן לקולטן אנדרוגן במקטעי DNA של הגידול הנמצאים במחזור הדם של חולים עם סרטן ערמונית מתקדם

נמצאו שינויים גנטיים ב-AR ואלו נקשרו באופן משמעותי עם שינויים אחרים בגנים שהתגלו ב-ctDNA

גנים (צילום: אילוסטרציה)
גנים (צילום: אילוסטרציה)

שינויים סומטיים ב-DNA של הגידול הנמצא במחזור הדם (ctDNA) עשויים להיות קשורים לתגובה לטיפול או לפרוגנוזה בחולי סרטן הערמונית (PCa). המטרה של המחקר הנוכחי הייתה לאפיין הגברות ומוטציות של גן לקולטן אנדרוגן (AR) שהתגלו ב-ctDNA מחולי סרטן הערמונית ועל ידי מידע זה להבין את ההטרוגניות הגנטית הסומטית של סרטן הערמונית המתקדם.

מחקר זה כלל קבוצה הטרוגנית של 892 חולים עם PCA מתקדם (בעיקר סרטן ערמונית עמיד לסירוס) עם שינויים ב-AR שהתגלו ב-ctDNA לאחר ריצוף בשיטת NGS של 54 עד 73 גנים באמצעות בדיקות Guardant360י (Guardant Health, Inc, רדווד סיטי, CA). מחברי המאמר דיווחו על התפלגות וסיכום של שינויים ב-AR, הקשר של שינויי AR עם גנים אחרים וניתוח מסלולי קולטן אנדרוגן.

חציון מספר ההעתקים של הגברות (אמפליפיקציות) של AR היה 3.3 (טווח, 1.2-165.2). לחולים רבים היו מוטציות AR רבות; בסך הכל זוהו 112 מוטציות ייחודיות ב-AR, כולל L702Hי(25%),יT878Aי(14%), H875Yי(11%), W742Cי(8%), W742Lי(4%), F877Lי(2%) ו-T878Sי(2%). שינויים אחרים בגן ctDNA במערכי ה-Guardant כללו TP53י(50%), MYCי(34%), BRAFי(32%), PIK3CAי(29%), METי(25%), CDK6י(26%), EGFRי(24%), FGFR1י(21%) ו-APCי(12%). רבים מהשינויים הללו שאינם ב-AR אינם מאומתים עבור רקמה זו במחקרים אחרים. ההגברה של AR הועברה יחד עם שינויים ב-MYCי(p<.001),יBRAFי(p <.001),יPIK3CAי(p<.001),יMET (p<.001) ,CDK6י(p<.001),יEGFRי(p<.001), יFGFR1י(p = .391), ועוד. שינויים ב-APC היו קשורים באופן מובהק למוטציות ב-ARי(p <.001).

החוקרים מסכמים כי נמצאו שינויים גנטיים ב-AR ואלו נקשרו באופן משמעותי עם שינויים אחרים בגנים שהתגלו ב-ctDNA. מוטציות ה-AR השכיחות שנמצאו היו קשורות לעמידות לתרופות כמו אבירטרון, אנזאלוטמיד או ביקלוטמיד. אפיון סוגי השינויים בגן לקולטן אנדרוגן המופץ, ושינויים נלווים בגנים, מספק הבנה טובה יותר של ההטרוגניות הגנטית הסומטית של סרטן הערמונית המתקדם ושל מנגנוני העמידות לתרופות בסרטן הערמונית.

מקור: 

Ledet, Elisa M., Michael B. Lilly, Guru Sonpavde, Edwin Lin, Roberto H. Nussenzveig, Pedro C. Barata, Mark Yandell et al. "Comprehensive Analysis of AR Alterations in Circulating Tumor DNA from Patients with Advanced Prostate Cancer." The oncologist (2019).

נושאים קשורים:  אביראטרון,  גן לקולטן אנדרוגן,  DNA של הגידול במחזור הדם,  עמידות לתרופות,  אנזלוטמיד,  סרטן הערמונית,  מחקרים
תגובות