מחלת לב איסכמית 14.05.2020

הבדלים מגדריים בבדיקות מאמץ, ממצאי CCTA וסימפטומים במשתתפי מחקר "איסכמיה"

האם יש קשר בין מגדר לבין חומרת מחלת עורקים קורונרית, איסכמיה ועומס סימפטומטי במטופלים עם איסכמיה בינונית או חמורה?

אמנם מאפיינים רבים של מחלת לב איסכמית יציבה משתנים בין המינים, אך ההבדלים בין איסכמיה, מחלת עורקים קורונריים וסימפטומים של המחלות הללו לא נחקרו במטופלים עם איסכמיה בינונית או חמורה. למחקר זה גויסו מטופלים אשר סובלים ממחלת עורקים קורונרית חסימתית שזוהתה על ידי ביצוע בדיקת CCTA-CT (אנגיוגרפיה של עורקים קורונריים). מחקר זה הוא מסוג עוקבה והמטופלים שנבחרו עברו רנדומיזציה.

מטרת המחקר היתה לתאר הבדלים בין מיניים בבדיקות מאמץ, ממצאי CCTA וסימפטומים במשתתפי מחקר "איסכמיה". האנליזה השניונית הזו של מחקר קליני אקראי, ניתחה את המאפיינים הבסיסיים של מטופלים עם מחלת לב איסכמית יציבה. המטופלים גויסו למחקר מיולי 2012 עד ינואר 2018, על סמך תוצאות מבחן מאמץ שהצביעו על איסכמיה בינונית או חמורה וכן על סמך CCTA שבוצע בסמיות לאחר מכן ברובם.

מעבדות ליבה את תוצאות מבחן המאמץ וכן את תוצאות ה-CCTA. משתתפים ללא CAD חסימתי או עם left main CAD חסום בדרגה של 50% ומעלה, לא נכללו במחקר. המשתתפים אשר כן עמדו בקריטריונים להכללה במחקר כולל תוצאות CCTA מתאימות (במידה ונערכה עבורם הבדיקה) עברו רנדומיזציה לקבלת טיפול מסוג פולשני או שמרני (N=5179). הכאב (אנגינה) הוערך באמצעות שאלון סיאטל. האנליזה החלה ב-1 לאוקטובר 2018.

במחקר זה בוצעה הערכת הכאב של המשתתפים ובדיקת CCTAי(CT אנגיוגרפיה של עורקים קורונריים).

מתוך 8,518 מטופלים שגויסו למחקר, 6,256 (77%) היו גברים. בנשים לרוב הייתה פחות נטייה ל-CAD חסימתי (50%> סטנוזיס בכל כלי הדם בבדיקת CCTA),י(352 מתוך 1,022 [34.4%, לעומת 378 מתוך 3,353 [11.3%]).

מתוך המשתתפים במחקר אשר עברו רנדומיזציה, נשים סבלו יותר מאנגינה (כאב) מאשר גברים. (בקו ההתחלה) (תוצאות טווח בין רבעוני של שאלון סיאטל בנושא תדירות האנגינה: 80 [70-100] לעומת 90 [70-100]).

כמו כן נשים סבלו פחות מאיסכמיה חמורה בסטרס שנבדק בדימות. (383 מתוך 919 [41.7%] לעומת 1,316 מתוך 2,972 [45.9%] עם איסכמיה חמורה; 386 מתוך 919 [42.0%] לעומת 1,215 מתוך 2,972[40.9%] עם איסכמיה בינונית; ו-150 מתוך 919 [16.4%] לעומת 394 מתוך 2,972 [13.3] עם איסכמיה קלה או ללא איסכמיה כלל).

איסכמיה הייתה דומה בשני המינים במבחן מאמץ גופני. בנשים נצפה פחות CAD נרחב ב-CCTAי(205 מתוך 568 [32%] לעומת 1,142 מ-2,418 גברים [47%] עם מחלה של שלושה כלי דם קורונריים. 184 מתוך 568 נשים [32%] לעומת 754 מתוך 2,418 גברים [31%] עם מחלה של שני כלי דם קורונריים, ו-178 מתוך 568 נשים [31%] לעומת 519 מתוך 2,418 גברים [22%] עם מחלה של כלי דם אחד.

המין הנשי נקשר באופן בלתי תלוי עם תדירות אנגינה גבוהה יותר מאשר המין הגברי (יחס הסיכויים, 1.41; 95% רווח בר סמך 1.13-1.76).

כפי שניתן לראות, נשים במחקר האיסכמיה התייצגו עם תדירות גבוהה יותר של אנגינה באופן בלתי תלוי ב-CAD פחות נרחב. וכן ניתן היה לראות כי סבלו פחות מאיסכמיה חמורה ביחס לגברים.

הממצאים הללו משקפים את ההבדלים הטבועים בין המינים במערך המורכב של מערכת היחסים בין אנגינה, טרשת עורקים ואיסכמיה. ייתכן שהבדלים אלה יהיו בעלי השלכות בבדיקות וטיפולים עתידיים של מטופלים עם מחלת לב איסכמית יציבה.

מקור: 

Harmony R. Reynolds, MD1; et al (2020). JAMA Cardiology. doi:10.1001/jamacardio.2020.0822

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת לב איסכמית,  אנגינה,  מחלת עורקים קורונריים,  מבחן מאמץ,  הבדלים בין נשים לגברים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו