דלקת מפרקים ספחתית 09.06.2020

טיפולים ביולוגיים בדקטיליטיס ובאנטזיטיס בחולי דלקת מפרקים ספחתית

במחקר נמצא כי הטיפול במעכבי TNF-α יעיל כמו הטיפול בתרופות הביולוגיות החדשות - אוסטקינומאב, סקונינומאב ואיקסקיזומאב

תרופות ביולוגיות עם מנגנוני פעולה שונים (מעכבי TNF-α ,IL- 12/23 ו-IL-17) נמצאו יעילים בטיפול בדלקת מפרקים ספחתית בניסויים מבוקרי הקצאה אקראית.

במסגרת המחקר ביצעו החוקרים מטה-אנליזה של התרופות הללו בטיפול בדקטיליטיס ובאנטזיטיס והשוו את התוצאות עם ניתוחי ממצאים של הקולג׳ האמריקאי לראומטולוגיה 20 (American College of Rheumatology 20)  ועם תוצאות מדד ה-Health Assessment Questionnaire-Disability Index.

לאחר סקירת ספרות רחבה, החוקרים ביצעו מטה-אנליזה של ניסויים מבוקרי הקצאה אקראית במעכבי TNF-α (אינפליקסימאב, גולימומאב, אדאלימומאב), במעכב IL-12/23 (אוסטקינומאב), ובמעכבי IL-17 (סקוקינומאב, איקסקיזומאב). ניתוח הנתונים נעשה באמצעות מודל ה-random-effects. החוקרים בדקו את קיום ההטיה במחקר באמצעות שימוש ב-Cochrane risk-of-bias.

במהלך המחקר נותחו 18 ניסויים מבוקרי הקצאה אקראית (n= 6981). על פי תוצאות המחקר מעכבי TNF-α ותרופות ביולוגיות חדשות (אוסטקינומאב, סקונינומאב, איקסקיזומאב) הובילו לתהליך החלמה משמעותי מדקטיליטיס בשבוע 24 לטיפול. בהשוואה לאינבו, הסיכון היחסי היה 2.57 (95% רווח בר-סמך של 1.36-4.84) בטיפול עם מעכבי TNF-α ו-1.88 (95% רווח בר-סמך 1.33-2.65)  בטיפול עם התרופות הביולוגיות החדשות.

בבחינת תהליך ההחלמה מאנטזיטיס בשבוע ה-24 לטיפול, הסיכון היחסי בטיפול עם מעכבי TNF-α היה 1.93 (95% רווח בר-סמך 1.33- 2.79) ו-1.95 (95% רווח בר-סמך 1.60-2.38) בטיפול עם תרופות ביולוגיות חדשות.

שתי קטגוריות הטיפול הביולוגי הראו חפיפה בטווחי המדידות של הקולג׳ האמריקאי לראומטולוגיה 20 (מעכבי TNF-α: סיכון יחסי= 2.23, 95% רווח בר-סמך 1.60-3.11; IL-12/23 ו- 17: סיכון יחסי= 2.30, 95% רווח בר-סמך 1.94-2.72).

בנוסף, נמדד שיפור דומה באיכות החיים עם ממוצע דירוג HAQ-DI של 0.29-(95% רווח בר סמך 0.39- עד 0.19-) בטיפול עם מעכבי TNF-α ו-0.26- (95% רווח בר-סמך 0.31- עד 0.22-) בטיפול עם התרופות הביולוגיות החדשות.

מסקנת החוקרים היתה שמעכבי TNF-α יעילים  כמו התרופות הביולוגיות החדשות בטיפול בדקטיליטיס ואנטזיטיס.

מקור: 

Mourad A et.al (2020) The Journal of Rheumatology DOI: 10.3899/jrheum.180797

נושאים קשורים:  תרופות ביולוגיות,  דקטיליטיס,  אנטזיטיס,  מטא-אנליזיס,  דלקת מפרקים ספחתית,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות