מחלות לב 10.06.2020

החשיבות הפרוגונוסטית של כימות פרפוזיה בשריר הלב

חוקרים מצאו כי מדדי פרפוזיה בשריר הלב, שמחושבים באמצעות הדמיית תהודה מגנטית, מהווים גורם פרוגנוסטי משמעותי לניבוי תמותה ואירועים קרדיווסקולריים שליליים מאג'וריים

אקו-לב. אילוסטרציה

פרפוזיה בשריר הלב משקפת את זרימת הדם בעורקים הגדולים והקטנים של המערכת הקורונרית. פיתוחים חדשים מאפשרים מדידה כמותית אוטומטית קלינית, באמצעות שימוש בתהודה מגנטית שמדגימה פרפוזיה בשריר הלב. מחקר זה בחן את החשיבות הפרוגנוסטית של זרימת דם לשריר הלב (MBF) במאמץ ושל רזרבת הפרפוזיה לשריר הלב (MPR, מחושב לפי היחס בין MBF במאמץ לבין MBF במנוחה).

מחקר דו-מרכזי בדק מטופלים עם חשד למחלת לב קורונרית או עם מחלה ידועה, שקיבלו הפניה קלינית להערכת פרפוזית שריר הלב שלהם. ניתוח ההדמיות בוצע באופן אוטומטי באמצעות שיטת אינטליגנציה מלאכותית חדשה, שחישבה את ערכי MBF במאמץ ומנוחה והיחס MPR, גלובאלית ואזורית.

החוקרים נעזרו במודל Cox לסיכון יחסי, מותאם לקו-מורבידיות ולפרמטרים של תהודה מגנטית קרדיווסקולרית, על מנת לבדוק את הקשר בין MBF במאמץ ו-MPR לבין מוות ואירועים קרדיווסקולריים שליליים מאג'וריים (MACE), כולל MI, שבץ, אי ספיקת לב שהצריכה אשפוז ורה-ווסקולריזציה מאוחרת (לאחר יותר מ-90 יום).

1,049 מטופלים סך הכל נכללו במחקר, עם זמן מעקב חציוני של 605 (טווח בין-רבעוני, 464-814) ימים. מתוכם 42 מתו (4.0%) ו-188 MACE התרחשו ב-174 (16.6%) מטופלים. MBF במאמץ ו-MPR נמצאו קשורים, כל אחד מהם בנפרד, הן למוות והן לאhרועים קרדיווסקולריים שליליים מאג'וריים.

עבור כל ירידה של 1 mL·g-1·min-1 בערך MBF במאמץ, יחסי הסיכונים המותאמים למוות ול-MACE היו 1.93 (רווח בר-סמך 95%, 1.08-3.48, P=0.028) ו-2.14 (רווח בר-סמך 95%, 1.58-2.90, P<0.0001), בהתאמה. זאת גם לאחר התאמה לגיל ולקומורבידיות. עבור כל ירידה של 1 U ב-MPR, יחסי הסיכונים המותאמים למוות ול-MACE היו 2.45 (רווח בר-סמך 95%, 1.42-4.24, P=0.001) ו-1.74% (רווח בר-סמך 95%, 1.36-2.22, P<0.0001), בהתאמה.

במטופלים ללא פגמי פרפוזיה אזוריים וללא מחלת עורקים קורונרית מקרו-ווסקולרית, n=783, נותר MPR קשור באופן בלתי תלוי למוות ול-MACE, כאשר MBF במאמץ נותר קשור ל-MACE בלבד.

החוקרים הסיקו שבמטופלים עם חשד למחלת לב קורונרית או עם מחלה ידועה, ערכים מופחתים של MBF ו-MPR שנמדדו אוטומטית באמצעות ניתוח כמותי של מיפוי פרפוזיה לבבית בתהודה מגנטית, מהווים גורם מנבא חזק ובלתי תלוי להתרחשות אירועים קרדיווסקולריים שליליים מאג'וריים.

מקור: 

Kristopher D. Knott et. al (2020) Circulation, 

נושאים קשורים:  מחקרים,  אוטם לבבי,  הערכת פרפוזיה בשריר הלב,  אירועים קרדיווסקולריים,  תהודה מגנטית
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות