אלרגיה לפניצילין 11.06.2020

השפעת רישום "אלרגיה לפניצילין" על עלויות טיפול אנטיביוטי ומשך האשפוז של חולים

במחקר נמצא כי להסרת תיוג "אלרגיה לפניצילין" למטופלים שדיווחו על עצמם ככאלה יש פוטנציאל חיסכון בהפחתת עלויות האנטיביוטיקה ובאופן משמעותי הרבה יותר דרך צמצמום ימי אשפוז מיותרים

לחולים עם רישום של אלרגיה לפניצילין בתיק הרפואי ניתן בדרך כלל טיפול באנטיביוטיקה שאינה פניצילין. במחקרים שונים נמצא כי לחולים אלה יש נטיה לתוצאי בריאות גרועים יותר משאר החולים. מחקר זה שבוצע בבריטניה בדק את ההשפעה של קיום רישום של אלרגיה לפניצילין בתיק המטופל על עלות הטיפול באנטיביוטיקה ועל משך השהות של המטופל במסגרת אשפוזית.

החוקרים בדקו את היסטוריית הטיפול בחולים שקבלו טיפול אנטיביוטי סיסטמי בין אפריל 2016 למרץ 2018 בבית חולים בבריטניה שבו 750 מיטות. הנתונים הבאים חולצו עבור כל חולה: גיל, מין, תחלואה עיקרית ונלווית, טיפול בזיהום, שימוש באנטיביוטיקה, משך השהות בבית החולים וסטטוס אלרגיה לפניצילין.

רישומי אלרגיה לפניצילין נמצאו ב 14.3% מהמאושפזים בבית החולים והיו קשורים בעלייה במתן מרשמים אנטיביוטיים ללא פניצילין, עלייה של 28.4% בעלויות האנטיביוטיקה והארכת השהות בבית החולים בכ-5.5% בהשוואה לחולים ללא רישום של אלרגיה לפניצילין.

תיקים של חולים בהם הופיע רישום של אלרגיה לפניצילין גררו הוצאות עודפות של 10,637 ליש"ט (2.61% מההוצאה השנתית לתרופות אנטיביוטיות) וכ-3,522 ימי אשפוז נוספים (3.87% מכלל ימי האשפוז השנתיים).

החוקרים העריכו שביטול תיוג "אלרגיה לפניצילין" בקרב 50% מהמטופלים בעלי תיעוד של אלרגיה לפנצילין בתיקם יכול לחסוך סכום של כ-5,501 ליש"ט בעלויות אנטיביוטיקה ו-503,932 ליש"ט בעלויות ימי אשפוז.

החוקרים מסיקים כי להסרת תיוג "אלרגיה לפניצילין" למטופלים שדיווחו על עצמם כאלרגיים לפניצילין, יש פוטנציאל חיסכון דרך הפחתת עלויות האנטיביוטיקה ובאופן משמעותי הרבה יותר דרך צמצמום ימי אשפוז מיותרים.

מקור:

Powell, N., Honeyford, K., & Sandoe, J. (2020). Impact of penicillin allergy records on antibiotic costs and patient length of hospital stay: a single centre observational retrospective cohort. The Journal of hospital infection, S0195-6701(20)30282-6. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.05.042

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלרגיה לפנצילין,  אנטיביוטיקה
תגובות