אי נקיטת שתן 23.06.2020

האם Vibegron יעילה לטיפול באי נקיטת שתן בדחק?

החוקרים בדקו את יעילות מינונים שונים של Vibegron לטיפול באי נקיטת שתן בדחק בקרב מטופלים עם פעילות יתר של שלפוחית השתן

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את היעילות של Vibegron, אגוניסט סלקטיבי חדש לאדרנו-רצפטור β3, כטיפול באי נקיטת שתן בדחק (UUI – urgency urinary incontinence) בקרב מטופלים עם פעילות יתר של שלפוחית השתן (OAB – overactive bladder).

החוקרים ביצעו אנליזת פוסט הוק בקרב מטופלים עם UUIי(>0 אירועים/יום) שחולקו לקבוצה שקיבלה Vibegron ולקבוצה שקיבלה אינבו במסגרת מחקר שלב 3 של התרופה Vibegron. כמו כן, המטופלים סווגו לתתי קבוצות של UUI קל/בינוני (0-3 אירועי UUI ביום) ו-UUI חמור (מעל 3 אירועי UUI ביום).

החוקרים השוו את השינוי מנקודת הבסיס במספר אירועי ה-UUI ביום, מספר אירועי הדחיפות ביום, ובנפח ההתרוקנות/טפטוף בין שתי הקבוצות. בנוסף, החוקרים בדקו את אחוז המטופלים שהפכו לחופשיים מ-UUI (שיעור ה'יומן-יבש') ואת שיעור התגובה (אחוז המטופלים עם ציון 1 [מרגישים הרבה יותר טוב] או 2 [מרגישים יותר טוב] באמצעות סקלת ה-PGIי(Patient Global Impression).

תוצאות המחקר הראו כי השינויים במספר ה-UUI בשבוע 12 של המחקר בקבוצת ה-Vibegron במינון 50 מ"ג, Vibegron במינון 100 מ"ג ואינבו, בהתאמה, היו -1.35, -1.47 ו--1.08 בקרב כלל המטופלים, ו--1.04-, -1.13 ו–0.89- בתת הקבוצה של המטופלים עם UUI קל/בינוני, ו-2.95-, -3.28 ו--2.10 בתת הקבוצה של UUI חמור.

החוקרים מצאו כי השינויים היו מובהקים בקבוצות ה-Vibegron במינון 50 מ"ג ו-100 מ"ג בהשוואה לאינבו, ללא קשר לחומרת התסמינים. בנוסף, נמצא כי השינוי במספר אירועי הדחיפות ביום היה מובהק בקבוצת ה-Vibegron במינון 100 מ"ג בהשוואה לאינבו בקרב כל המטופלים וגם בתת הקבוצות.

בקבוצת ה-Vibegron במינון 50 מ"ג, השינוי היה מובהק בהשוואה לאינבו בקרב כל המטופלים ובתת הקבוצה של UUI קל/בינוני. בנוסף, נמצא כי השינוי בנפח ההתרוקנות/טפטוף היה גדול יותר באופן מובהק בקבוצת ה-Vibegron במינון 50 מ"ג ובקבוצת ה-100 מ"ג בהשוואה לאינבו בקרב כל המטופלים, כמו גם בתתי הקבוצות. עוד נמצא כי שיעורי ה-'יומן-יבש' היו גבוהים יותר באופן מובהק בשתי קבוצות המינונים בהשוואה לאינבו בקרב כל המטופלים ובקבוצת ה-UUI הקל/בינוני. עם זאת, בקבוצת ה-UUI החמור, ההבדל המובהק נצפה רק בקבוצה שקיבלה Vibegron במינון 50 מ"ג.

תוצאות המחקר הראו גם כי שיעורי התגובה, לפי PGI, היו גבוהים יותר באופן מובהק בקבוצות שקיבלו Vibegron בהשוואה לאינבו בקרב כל המטופלים ובשתי תתי הקבוצות. כמו כן, נמצא כי מתן Vibegron, משך OAB ≤37 חודשים, ממוצע של טפטוף ביום בנקודת הבסיס< 12.0 וממוצע של אירועי UUI ביום בנקודת הבסיס <3.0 הם גורמים עם קשר מובהק לנרמול ה-UUI.

החוקרים הסיקו כי Vibegron, אגוניסט חדש לאדרנו-רצפטור β3, הפחית באופן מובהק את מספר ה-UUI ביום והעלה באופן מובהק את נפח ההתרוקנות/טפטוף בקרב מטופלים עם OAB, כולל מטופלים עם UUI חמור, עם שיעורי תגובה של מעל 50%. תוצאות המחקר מציעות כי התרופה Vibegron יכולה לשמש כאפשרות טיפולית טובה במטופלים עם OAB ו-UUI.

מקור: 

Yoshida, M. et al. (2020) BJU International 125,5.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ויגברון,  אי נקיטת שתן בדחק,  פעילות יתר של שלפוחית השתן,  אינבו
תגובות