Abiraterone acetate 24.06.2020

נפח הטרומבוציטים מסייע בהתאמת טיפול ובניבוי תוצאות טיפול בסרטן הערמונית עמיד לסירוס

במחקר רטרוספקטיבי זה נעשה ניסיון למצוא סמנים ביולוגיים ספציפיים לטיפול ב-mCRPC שיסייעו בהתאמת הטיפול

בהנחיות הנוכחיות לטיפול קו ראשון בסרטן ערמונית הגרורתי והעמיד בפני סירוס (mCRPC) לא ברור כיצד לעשות את ההתאמה האישית בין טיפול בדוקטקסל לבין טיפול בתרופות המכוונות לציר קולטן האנדרוגן (ARATs). במחקר רטרוספקטיבי זה נעשה ניסיון למצוא סמנים ביולוגיים ספציפיים לטיפול ב-mCRPC שיסייעו בהתאמת הטיפול.

במחקר נכללו 211 חולים עם mCRPC שקיבלו ARAT או דוסטקסל כטיפול קו ראשון. החוקרים בhצעו השוואה בין החולים מבחינת התקדמות רדיוגרפית של המחלה ומבחינת עליה ברמות אנטיגן ספציפי לערמונית (PSA). כמו כן החוקרים השתמשו במודלים של רגרסיה רב משתנית של קוקס על מנת להעריך את הקשר בין סמנים ביולוגיים מסוימים הנמדדים לפני תחילת הטיפול לבין התוצאות הקליניות והסיכונים ובחנו גם את האינטראקציה הסטטיסטית בין סמנים ביולוגיים לתוצאות קליניות.

במודלים של רגרסיה רב משתנית של קוקס נמצא ש-MPV [≤ חציון (9.7 fL)] היווה גורם פרוגנוסטי עצמאי להתקדמות רדיוגרפית של המחלה [עם יחס סיכון של 2.35 (CI 95%) 1.15-4.80; p=0.019)] ולהתקדמות PSAי(HR, 1.96; 95% CI, 1.01-3.95; P = 0.048) בקרב חולים שטופלו ב-ARAT. לעומת זאת, קשרים אלו לא נצפו בחולים שטופלו דוסקטסל.

ניתוחי אינטראקציה הראו כי בקרב חולים עם MPV נמוך, אלו שטופלו בתחילה עם דוסטקסל נמצאים בסיכון נמוך יותר להתקדמות רדיוגרפית ועליה ברמות PSA לעומת אלו שטופלו תחילה ב-ARAT.

החוקרים מדגישים כי מחקר זה זיהה כי רמת MPV לפני תחילת טיפול הנה גורם פרוגנוסטי ספציפי לטיפול קו ראשון בחולי סרטן הערמונית הגרורתי העמיד לסירוס. יתרה מזאת, התוצאות מצביעות על כך שייתכן ולאנשים עם MPV נמוך עדיף לקבל טיפול בדוקסטקסל קו ראשון ולאחר מכן טיפול ב-ARAT.

מקור:

Fukuokaya, W., Kimura, T., Urabe, F., Kimura, S., Tashiro, K., Tsuzuki, S., Koike, Y., Sasaki, H., Miki, K., & Egawa, S. (2020). Blood platelet volume predicts treatment-specific outcomes of metastatic castration-resistant prostate cancer. International journal of clinical oncology, 10.1007/s10147-020-01712-y.

נושאים קשורים:  Abiraterone acetate,  סרטן הערמונית עמיד לסירוס,  דוקטקסל,  אנזלוטמיד,  נפח טסיות ממוצע,  מחקרים
תגובות