אי ספיקת לב 11.08.2020

השפעת טיפול ב-sacubitril/ valsartan על רקמת הלב

השפעת Sacubitril / Valsartan על סמנים ביולוגיים הקשורים בוויסות החומר החוץ תאי ברקמת הלב בחולים עם אי ספיקת לב

פיברוזיס של שריר הלב עשוי להוות גורם משמעותי בפתופיזיולוגיה של אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור.

ההשפעות הביוכימיות המיועדות של הטיפול ב-sacubitril /valsartan גרמו לחוקרים במחקר הנוכחי להעלות השערה כי סמנים ביולוגיים המשקפים את המנגנונים הקובעים הומאוסטזיס של חומר חוץ-תאי ישתנו כתוצאה מטיפול ב-sacubitril/valsartan זאת בהשוואה לטיפול ב-Valsartan בלבד.

החוקרים מדדו רמות של חמישה סמנים ביולוגיים (N-terminal propeptide of collagen I and III, tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 1, carboxyl-terminal telopeptide of collagen type I, and soluble ST2) לפני תחילת הטיפול (n = 1,135), שישה עשר שבועות לאחר תחילת הטיפול  (n = 1,113) ו-48 שבועות (n = 1,016) לאחר תחילת הטיפול. ההשפעות של sacubitril/valsartan על סמנים ביולוגיים אלה הושוו עם ההשפעות של valsartan.

בתחילת הטיפול, כל חמשת הסמנים הביולוגיים היו גבוהים יותר מערכי הנורמה. 16 שבועות לאחר תחילת המחקר, sacubitril/ valsartan הפחיתה מספר סמנים ביולוגיים בעוד לא נצפתה השפעה זהה כתוצאה מהשימוש ב-Valsartan. כמו כן נמצא כי רמות גבוהות יותר של tissue inhibitor of matrix  metalloproteinase 1 ושל ST2 מסיס בתחילת המחקר ועלייה בסמנים אלה לאחר 16 שבועות היו קשורים לשיעורים גבוהים יותר של תחלואה ותמותה על רקע אירוע לב וכלי דם.

מתוצאות המחקר עולה כי סמנים ביולוגיים המשקפים את מצב ההומאוסטאזיס של המטריקס החוץ תאי ברקמת הלב מוגברים באי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור. סמנים ביולוגיים אלה קשורים לפרוגנוזה ותחת טיפול ב-sacubitril/ valsartan חלה ירידה בערכי סמנים ביולוגים אלה.

מקור: 

Cunningham JW, Claggett BL, O'Meara E, et al. Effect of Sacubitril/Valsartan on Biomarkers of Extracellular Matrix Regulation in Patients With HFpEF. J Am Coll Cardiol. 2020;76(5):503-514. doi:10.1016/j.jacc.2020.05.072

נושאים קשורים:  מחקרים,  סמנים ביולוגיים,  אי ספיקת לב,  פיברוזיס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות