הריון 10.09.2020

שיעורי תמותה בהריון לאחר סרטן השד

מאמר זה מספק עדויות ברמה גבוהה המבוססת על אוכלוסייה אסייתית לייעוץ בנוגע להריון לאחר אבחון סרטן השד, כולל בקרב חולות עם סרטן חיובי לקולטן אסטרוגן

רקע: עבודה זו בחנה את הקשר בין הריון לאחר אבחנה של סרטן השד (BC) לבין תמותה בחולות עם סרטן השד בטייוואן. החוקרים בחנו את מאגר הרישום לסרטן בטייוואן, מאגר ביטוח הבריאות הלאומי ומאגר תעודות המוות הלאומי של טייוואן. למחקר נבחרו חולות שנכנסו להריון לאחר שאובחנו עם סרטן השד (BC).

לכל חולה בהריון עם BC הותאמו חולות שאינם בהריון על בסיס גיל באבחון וציון הנטייה המתבסס על שלב המחלה, גודל הגידול, מעורבות בלוטות וסיווג היסטולוגי. מרווח הזמן ללא מחלה עבור נבדקות הביקורת שנבחרו היה תמיד ארוך יותר ממרווח הזמן שבין אבחון סרטן להריון במקרי הבוחן. משך המעקב חושב מתאריך ההריון של מקרה הבוחן ועד למועד הפטירה או ליום 31 בדצמבר 2014, המוקדם מביניהם.

לאחר התאמה לגיל, שנה לאבחון הסרטן, שלב, בלוטות חיוביות וטיפול הורמונלי, חולות עם סרטן שד שנכנסו להריון לאחר אבחנת הסרטן שלהם היו בתמותה כוללת נמוכה יותר מאשר בקבוצת ההשוואה (HR = 0.44, 95% CI = 0.23-0.84). ההבדל נותר מובהר גם בניתוח נתונים של חולות עם סרטן שד חיובי לקולטן אסטרוגן (HR = 0.23, 95% CI = 0.07-0.77). הקשר היה בולט יותר עבור נשים שנכנסו להריון יותר משלוש שנים לאחר האבחנה. החוקרים מסיקים כי בניתוח רטרוספקטיבי ארצי עולה כי הריון לאחר אבחנה בסרטן שד קשור לתמותה נמוכה יותר מזו של חולות שאינם בהריון עם גיל דומה, משך מחלה וגיל מחלה זהה, סיווג היסטולוגי זהה ומאפיינים קליניים זהים.

מאמר זה מספק עדויות ברמה גבוהה המבוססת על אוכלוסייה אסייתית לייעוץ בנוגע להריון לאחר אבחון סרטן השד, כולל בקרב חולות עם סרטן חיובי לקולטן אסטרוגן. המחקר גילה גם את הזמן האופטימלי לחולות הרוצות להיכנס להריון לאחר סרטן השד.

מקור:

Chuang, S. C., Lin, C. H., Lu, Y. S., & Hsiung, C. A. (2020). Mortality of Pregnancy Following Breast Cancer Diagnoses in Taiwanese Women. The oncologist25(2), e252–e258.

נושאים קשורים:  הריון,  הישרדות,  מחקרים,  סרטן השד,  קולטן אסטרוגן
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו