סרטן השד 29.09.2020

יעילות רדיותרפיה תוך ניתוחית חד פעמית בסרטן שד מוקדם

במחקר נבדקה יעילות מתן קרינה תוך ניתוחית חד פעמית, במקום סבבי הקרנות מלאים, בסרטן שד מוקדם המיועד לטיפול משמר חזה

במחקר הנוכחי ניסה צוות המחקר הבינלאומי לקבוע האם טיפול רדיותרפי תוך ניתוחי המותאם לסיכון, המועבר כמינון יחיד במהלך למפקטומי, יכול להחליף ביעילות טיפול בהקרנות חיצוניות של כל השד החיצוני לאחר ניתוח בסרטן שד מוקדם.

המחקר הוא ניסוי קליני מבוקר אקראי ובוצע בתכנון פרוספקטיבי, עם תווית פתוחה ב-32 מרכזים בעשר מדינות באירופה, באוסטרליה, בארה"ב ובקנדה.

במחקר נכללו 2,298 נשים בגילאי 45 ומעלה עם קרצינומה פולשנית של הדאקט (invasive ductal carcinoma) בגודל של עד 3.5 ס"מ cN0-N1, שנמצאו כשירות לניתוח שימור חזה. הנבדקות מוינו באופן אקראי לפני ביצוע הלמפקטומי (יחס 1: 1, חסימות מרובדות לפי מרכז) לקבוצת טיפול רדיותרפי תוך ניתוחי (TARGIT-IORT) או רדיותרפיה חיצונית (EBRT).

מדדי התוצאה העיקריים היו אי-נחיתות (non inferiority) עם מרווח של  עד 2.5% בהפרש המוחלט בין שיעורי ההישנות המקומית במשך חמש שנים בין שתי זרועות המחקר, ובנוסף אותו מרווח במדידת תוצאות הישרדות לטווח הארוך.

תוצאות המחקר העידו כי בקרב חולות עם סרטן שד מוקדם אשר עמדו בקריטריונים להתאמה למחקר, הטיפול ב-TARGIT-IORTבמינון יחיד מיידי של סיכון הוכח כאלטרנטיבה יעילה ל- EBRT עם יעילות דומה לאורך זמן ושיעורי תמותה דומים ספציפיים לסרטן. החוקרים קוראים בעקבות תוצאות המחקר לדון על אפשרות ה-TARGIT-IORT עם מטופלות מתאימות לפני ניתוח לשימור חזה.

מקור:  

 Long term survival and local control outcomes from single dose targeted intraoperative radiotherapy during lumpectomy (TARGIT-IORT) for early breast cancer: TARGIT-A randomised clinical trial. BMJ, 2020; m2836

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  הקרנות,  למפקטומיה,  שימור שד,  שימור חזה,  רדיותרפיה,  EBRT
מאמרים נוספים שיעניינו אותך